7. Narovnanie Pravého vhĺbenia (V+, A2) 20h.
Popis cesty:

7. Narovnanie Pravého vhĺbenia (V+, A2) 20h.
M. Berbeka – R. Gajewski – A. Machnik, 19. – 21. 2. 1978 1 opakovanie: D. Becík, P. Zelina, 18. a 19.1.1979