4. Prostredný pilier (V) 3h.
Popis cesty:

4. Prostredný pilier (dole V, hore III) 3,5 h.
I. Gálfy,I. Urbanovič, 10. 6. 1958
J. Biederman – J. Panfil, 7. 1958
Zima:I. Gálfy,I. Urbanovič, 7. 3. 1960

Nástup je v najnižšom bode piliera, po stupňoch a úzkej rímse doprava pod zvislý machnatý kút. Ním hore niekoľko metrov čaistočne po skobách, a potom doľava na hranu piliera, ktorou pokračujeme až na ľahší terén. Nad nami je horná zvislá časť piliera. Cez krátku stienku do zárezu a ním až na koniec. Vodorovný traverz doľava cca 6 m cez platňu a priamo hore na pilier. Stále pilierom až na ľahší terén a po ňom na vrchol.