2. Ľavý pilier (V-) 7h.
Popis cesty:

2. Ľavý pilier (V-) V stena 7h.
J. Maczka, J. Rusinowski, D. Miodowicz-Wolf, 5. 4. 1972, v zimných podmienkach.

Vstup do steny v markantnej skalnej zátoke ohraničenej čelnou stenou ľavého piliera zľava a ľavým pilierom zprava (cesta 3). Vhĺbením hore 40m a na konci krátkym komínikom na lávku. Ňpu doprava cca 30 m doprava pod drobivú rínu. Rebierkom vpravo od nej pod výraznú skalnú bariéru. Spod nej strmou lávkou vľavo hore 20 m až na jej koniec. Hore strmým rebierkom (V-) a potom už ľahšie na veľké snehové pole (tráva). Tu križujeme výstup č.1 (pozri foto). Nad poľom je jasne viditeľný nasledujúci pilier, Spočiatku pod ním doprava až k miestu kde sa dá vystúpiť priamo na ostrie piliera - nevýrazným vhĺbením v strmých skalách a nakoniec lámavým komínikom na ostrie. Pokračujeme nevýrazným rebrom asi 200 m už ľahším terénom až na južný hlavný vrchol Zadnej Bašty.