13. Pravým žlabom J steny (II-III) 1,5 h.
Popis cesty:

13. Pravým žlabom J steny (II-III) 1,5 h.
Z. Bruckner — A. Grósz, 4. 9. 1921
Zima: Snehová a ľadová túra. J. Šádek, J. Renerová, 30. 12. 1949.)

Pravou polovicou steny. — Zo sutiny, ktorá smeruje na Baranie sedlo, odbočíme doľava do rokliny v južnej stene, zdola neviditeľnej. Roklinou 100 metrov hore až pod vtdinené balvany, ktoré obídeme po stienke vpravo nad previs, potom žlabom asi 80 metrov šikmo doľava. Ďalej dosť hlboko pod vyústením žľabu na štítovú plošinu po rímse doľava a po dobre vrstvenej trhline 15 metrov na plošinu.