12. Stredným žlabom J steny (V) 3,5 h.
Popis cesty:

12. Stredným žlabom J steny (V) 3,5 h.
J. Rachlewicz, W. Betlejewski, A. Pietrzyk, J. Slodki, 8. 3. 1967
cesta lezená len v zime.

Výstup vedie v prostrednom žlabe v spádnici vrchola Baranej bašty, ktorý má tvar Y. Najťažšie miesto 10 m strmá stienka (V) pod vrcholom Baranej Galérie. Info: WHP/20 - 2954