9. Baraní rebrík (III) 2 h.
Popis cesty:

9. Baraní rebrík (III) 2 h.
J. Renerová, K. Bocek, J. Šádek. 30. 12. 1949 1. leto v zostupe: J. Mádr, 25. 6. 1961

J stenu vrcholiacu v Baranej Bašte a JZ stenu Baraních rohov rozdeľuje hlboká, dlhá depresia vedúca zľava doprava a vrcholiaca na pravom okraji Baranej galérie. Ňou vedie výstup. Vystupujeme dnom, prahy prekonávame väčšinou vpravo a pred koncom žlabu odbočíme doľava na dolný okraj Baranej Galérie.