8. Pravou časťou JZ steny, Kutta - Rada (V-VI) 3,5 h.
Popis cesty:

8. Pravou časťou JZ steny Kutta - Rada (V-VI) 3,5 h.
F. Kutta, K. Rada, 8. 8. 1954

Pravou polovicou steny. — Nástup pod vrcholom sutinového jazyka, ktorý siaha do steny medzi dvoma kuloármi, ktoré tvoria písmeno V. Pravou časťou ľavého kuloáru jednu dĺžku lana, na bielej žule. Doprava do kúta do škáry, ktorou ťažko hore na balkónik. Odtiaľ cez hranu doprava, málo zostúpime dolu a dalej príkrym a lámavým žliabkom na ďalší balkónik. Hore cez skalné stupne na trávu pod kompaktnými stenami piliera. Nad nami sa v prostriedku piliera dvíha markantné vhĺbenie, ktoré sa končí vrcholovou previsnutou dvojškárou. Vhĺbením hore na balkónik z odštiepených balvanov. Odtiaľ šikmo dolava po príkrej poličke, ktorá sa končí hrotom. Vstúpime na hrot a nezvyčajne ťažko traverzujeme doľava cez previsnutú stienku, cez ktorú preteká voda, najťažšie miesto. Za touto stienkou prekonáme previs a už ľahšou stienkou dosiahneme balkónik pod vrcholovými prevismi. Priamo cez ťažkú previsnutú stienku vystúpime na plateau pod vrcholom. Odtiaľ ľahko na vrchol.