6. Narovnanie pravej depresie - Blahout ..(V) 3 h.
Popis cesty:

6. Narovnanie pravej depresie - Blahout ..(V) 3 h.
M. Blahout, B. Karasová, O. Láskavá (Zibrínová), 20. 8. 1954 Zima: J. Koršala, P. Vavro, apríl 1959

Stredom steny prostredného rebra, narovnávajúci variant. — Nastúpime v spádnici oranžového piliera a priamo hore podeň. Ďalej ním najprv vľavo, rozlámaným komínikom asi 20 m. Traverzom doprava na prilepený blok pod previsom. Žliabkom nad previs a šikmo doprava na pohodlnú policu, ktorá sa konči kútom. Pravou hranou kúta pod vodorovný, druhý previs. Pod ním traverz doprava asi 3 m za hranu. Nepatrným vhĺbením hore ku skobe. Mierne doľava na balkónik pod trojuholníkový, zdola viditeľný previs. Pravou hranou do úrovne previsu, ďalej po prerušovanej polici traverz asi 8 mv vpravo na členitú hranu žliabku. Komínikom a stienkou na trávnatý balkón, ďalej hore na sutinovú terasu pod prevismi vrcholovej platne. Ďalej ako cesta č. 7.