2. Ľavý pilier JZ na hlavný vrchol (IV) 2 h.
Popis cesty:

2. Ľavý pilier JZ na hlavný vrchol (IV) 2 h.
V. Karoušek, B. Nejedlo, 20. 6. 1954
Zima: Š. Culka, V. Dubiel, 3. 4. 1960

Z juhozápadnej steny je predsunutý krátky pilier, ktorý siaha z celej steny najhlbšie do sutiny. Nástup je v ľavej strane piliera. Po jeho ľavej hrane a prostriedkom dve dĺžky lana na jeho temeno. Nad pilierom je platňovitá stena. Priamo hore dve dĺžky lana na trávnatú plošinu pod previsnutou vežou prostredného rebra. Traverzom doprava po ľahkých stupňoch, ktorými sa dostaneme na širokú sutinovú terasu, ktorá smeruje doprava hore, až do sutinovej plošiny Baraních rohov. Terasou asi 50 metrov doprava, pod prostriedok pravej polovice zďaleka viditeľných predvrcholových platní. Mierne previsnutým kútom na spodnú hranu platní. Cez platne hore ľahko na sutinovú plošinu a na vrchol.