Home site  High Tatras - Kôprovská dolina     Photogallery of the valley 
Hotové štíty
Processed peaks

Hlinská veža

Subvalleys & folds:

Kôprová dolina
Nefcerka
Hlinská dolina M.a V .Záhradka
Temnosmrečinská dolina
Piargová dolinka
Kobylia dolina
Garajova - Turkova dolina

(For the moment in SK language only) Kôprová dolina je 11 km dlhá lesnatá dolina v Z časti Vysokých Tatier. Patrí medzi najväčšie tatranské doliny. Jej horná časť je hodne rozvetvená a ústia do nej väčšie-menšie doliny a dolinky. Sú to: Škaredý žľab, Kotliny, Nefcerská dolina, Hlinská dolina, Temnosmrečinská dolina a najsevernejšia Kobylia dolinka. Na V ju od J dolín slovenskej časti Vysokých Tatier oddeľuje rázsocha Kriváňa, ktorá vychádza z hlavného hrebeňa Tatier v Čubrine. Na SV ju od doliny Rybieho potoka a doliny Piatich Poľských plies delí hlavný hrebeň. Na S a Z od Tichej doliny ju oddeluje dlhá rázsocha Veľkej kopy. Z horolezeckého hľadiska je zaujímavý najmä masív Kriváňa (2494 m), ktorý je posledným markantným štítom spomínanej rázsochy a vysoko sa vypína nad Kôprovou dolinou. Prístup: Na Podbanské, alebo Tri Studničky autobusom po ceste Slobody zo Štrbského plesa. Z Podbanského zelenou z Troch Studničiek modrou turistickou značkou.