Vysoké Tatry - ��lt�� stena - 2169 m

Popis - štítu:
Trojuholníková stena zo samostatným vrcholom. Tvorí akoby predsunutú časť masívu Prostredného hrotu, od ktorého ju oddeľuje štrbina za Žltou stenou. Žltá stena má dve časti,S-SV a SZ. Horolezci vyhľadávajú výlučne S-SV stenu, ktorá meria asi 180 metrov. Svojím charakterom štruktúrou a tvarom a ľahkou dostupnosťou patrí medzi najpopulárnejšie steny Vysokých Tatier. Prístup pod stenu. Od Téryho chaty zelenou značkou dole Malým svahom a krátkym sutinoviskom pod stenu (1/4 hod.).

Zostup zo štítu:

Zostup dosť ťažký (II), 1/2 hod. Z vrcholu krátkym ostrým hrebeňom (možno obísť) do štrbiny za Žltou stenou. Odtiaľ : Alebo: Smerom na SZ skalnatým kuloárom, ktorého dva prahy obídeme sprava, do dolinky pod Sedielkom. Alebo zliezame rebierkom vpravo od kuloáru (II), až skoro k jeho dolnému koncu. Ďalej vpravo po moréne sutinoviska a trávach k Téryho chate ešte 1/2 hod. Alebo: Smerom na JV v ľavom úbočí hrebeňa do žliabku, ktorý spadá zo štrbiny za Žltou stenou, asi dve dlžky lana (možné aj zlanenie) do sutinového kuloáru pod Stredohrotom a ním dolu na zelene značkovaný chodník v Malej Studenej doline. Ďalej po zelenej značke hore k Téryho chate ešte 1/2 hod.

1. Špárkou (V+) 2h.
Ľ. Fábry (Gazda), Hulenyi, 11.10.1984
II.leto: J.Sýkorová , P.Jackovič, 6.10.1991

2. Martinova cesta (VI)10h.
P+ I. Dieška,1.8.1969
II.leto: Miloš + Tom ?,10.8.1970
III.leto: V. Petrík, M. Neuman, 26.7.1971
I.zima: Z. Drlík, L. Paleníček, Prokeš, 7.2.1972,10 hod
II.zima: Hradecký, Skoupý,19.3.1972

3. Psotkov odkaz(V,A1, RP:6) 8h.
A.Belica, L.Páleníček, 13.6.1975
II.leto: L.Šlechta, S.Horn, 6.8.1975
III.leto: J.Švejda, R.Urbanec, 9.8.1975
1.RP: Š. Bednár, J.Tremba, 13.6.1980

4. Letné radovánky (RP 7/7+, pôvodne VI-,A0) 5h.
J.Adámek, J.Pitoňák, 24.8.1984,
(posledných 50 m shodných s výstupom č.6)
1. RP: Š. Bednár, M. Malina, 11.7.1987, Dolný previs 7/7+

5. Chroustova cesta (V+) 7h.
J.Procházka, P.Stříbrný, 13.8.1970
II:leto: Šmíd, Hartil, 16.8.1970
III.leto: Berežný, Nosek, 2.7.1971
Pôvodná Chroustova cesta končí v Parákovej ceste za hranou, v súčasnosti sa často spodná časť výstupu kombinuje s výlezom Parákovou cestou v hornej časti.

Foto z prvovýstupu (Archív P. Stříbrného)

6. Variant v Chroustovej ceste (V+) 2h.
J.Kertész, M.Orolín, 28.8.1972

7. Parákova cesta (V+) 4h.
J.Parák, E.Strzebonski, 25.9.1949
II.leto: B.Svatoš, J.Šimon, 6.8.1954
III.leto: J.Psotka, J.Valter, leto 1958
Free solo: M. Kapusta 21.8.1983
Pozri fototopo

Parákova cesta,ľavou časťou steny. Od najnižšieho bodu Žltej steny na dĺžku lana vpravo šikmo hore je výrazná trhlina. Cez ňu nastupujeme po voľných kameňoch a po 5 m. prechádzame vpravo na šikmú trávnatú lávku 15 metrov. Pokračujeme mierne doľava a po 20 metroch prídeme do menšieho výrazného žľabu s lámavou skalou. Tu sa rozdvojuje; my pokračujeme ľavým komínom. Po 30 metroch komínom a lámavou skalou sa dostaneme na kolmú stenu s nepatrnou trhlinou. Lezenie krajne ťažké a exponované. Nie sú tu chyty ani vhodné škáry pre skoby, asi po dvanástich metroch v stene sa dostávame na nepatrný stupeň pod kolmú 6 m. stienku. Po jej prelezení sa dostaneme cez lámavé skaly v menšom žľabe na mierne šikmé platne. Pokračujeme mierne vľavo cez previsnuté balvany do výraznej trhliny a po 30 metroch vpravo na, šikmú stupňovitú platňu. Ďalej hladkou stienkou po ľavej strane asi 3 metre hore a, stadiaľ cez previs, ktorým sa dostaneme na menší balkónik. Polkračujeme priamo hore asi 4 metre cez previsnuté, vytláčajúce balvany vľavo na šikmú platňu s výrazným hranolom na istenie. Tu, asi 2 m. po platni hore prechádzame vľavo do komína s hladkými stenami, 18 metrov, krajne namáhavé. Dostaneme sa, na mierne stupne a ďalej doľava do šikmého žľabu a po dĺžke lana priamo na východnú hranu Žltej steny. Namáhavý a exponovaný výstup, v komíne lámavá skala.

8. Platňami (VI-) 5h.
P.Jackovič, V.Jakubec, 20.5.1984
II.leto: J.Pitoňák, Exemberger, leto 84
III. leto: I.Papp, O.Ďuriš, leto 84

Varianty:
- Nástupový (zľava) - I. Jakubcová, V. Jakubec 6. 8. 1995, V+
- Priamo kútom vľavo od horných platní - D. Solymári, J. Lastofka, 8. 7. 2003, VI+

Foto z lezenia

9. Čierna škára (V-) 2+2 h.
Dolná časť:T.Vyrost, S.Rybárik, 24.7.1971
Horná časť: V.Kubica, L.Páleníček, 22.6.1972,
Klasifikácia je podstatne ťažšia ako uvádzajú prvovýstupcovia.

II.leto: K.Luxik, J.Hauser, 4.11.1972
III.leto: P.Krupka, J.Linhart, 4.7.1975
I.zima: Beneš, Sulovský, 27.12.1977 ,

10. Belevue (V-,A1) 8h.
Z.Drlík, J.Martiš,17.9.1975
II.leto: M.Kebrt, B.Mrozek, 21.8.1975
III.leto: 0.Miodowicz, K.Miodowicz, 8.1977
I.zima: Teisler, Turpiš,11.-14.3.1978

11. Korosadowiczova cesta (V) 1 - 2h.
Z.Korosadowicz, J.Staszel,19.7.1933
II.leto: Z.Brukner, F.Nikolics, J.Takacs, 8.1933
I.zima: J.Parák, A.Puškáš, 4.12.1949
II.zima: J.Němec, J.Sláma,16.4.1952
I.sólo: M. Kriššák, koncom 60-tych rokov, čas:15 min.?

V spádnici vrcholu sa vrýva do steny plytké vhĺbenie, ktoré sa tiahne šikmo doľava na sedielko v ľavej hrane steny. Vhĺbením vedie náš výstup.m Vstup do steny je asi 20 metrov vľavo od najvyššieho výbežku sutiny a trávy. Plytkou trhlinou 30 m. doľava hore až k previsu. Ďalej Alebo :Dnom trhliny (IV). Alebo ľahšie: Stienkou po jeho ľavej strane na trávnatú plošinu. (Nit) Odtiaľ s mierným odchýlením doľava (nit na bloku - možné stanovište) a ďalej krátkym zárezom k odštiepenému balvanu - vežičke, ktorý je už z diaľky viditeľný. Niekoľko metrov pod balvanom cez platňu doľava do širšieho zárezu a zárezom na výstupok s pohodlnou plošinou. (Nit -(otáča sa), staré skoby - stanovište) Tu lávkou šikmo doľava pod oblúkovú puklinu tvorenú platňami. Puklinou 12 metrov hore (IV+, V-), bez toho, že by sme vošli do výklenku, nad ktorým je puklina previsnutá. Nápadný blok (v ňom skoba a slučka s krúžkom ) s malou poličkou pod ním. (Stanovište) Odtiaľ: Vybočíme doľava na strmú platňu a ňou asi 12 metrov šikmo vľavo hore (staré skoby), pod previslými blokmi traverz trochu doľava dole (najťažšie miesto V) a do nápadného kútika, ktorého ľavú stranu tvorí krátky hladký popukaný pilierik (v jeho stienke kývavé balvany). Cez kútik a pilierik vo vrchnej časti a na jeho druhú stranu, trochu dole na vodorovnú skalnú lávku. (Výhodné stanovište). Tri metre vodorovne vľavo pod široký žliabok a ním hore na hranu steny, (III). Trávnatým úbočím (CH) , alebo priamo hranou steny (III) na vrchol.

Súčasné fixné odistenie:V súčasnosti sú stanovištia doplnené o nity - preistené E. Veličom v 2014. Staršie info: V dolnom záreze jeden nit vo vzdialenosti cca 45 m a druhý vyššie na bloku asi 55- 60m od úpätia - na oboch miestach po jednom nite. Horný nit na polici pod kútom sa pretáča. V traverze su v skobách slučky. Za traverzom je staré stanovište na skobách.

12. Via Antónia (V+,A1-A2, RP 6-) 10h.
Z. Drlík, Urbanec, 5.6.1979
Prvé opakovanie a RP: Š Bednár, J. Pitoňák, 15.6.1980

13. Petríkova cesta (V+,A1, RP: 5+ ) 6h.
L.Hodál, V.Petrík, 27.9.1968
II.leto: P.Dieška, Š.Mištartka, 7.8.1969
III.leto: V.Farkaš, J.Zeitler,11.9.1969
I.zima: D.Bakoš, V.Petrík, 27.4.1969
Nástup V+, V. Jakubec a I. Jakubcová, 22.6.1986 (lezené voľne možno aj skôr)
Lámavá skala, miestami zlé možnosti istenia.

14. Diretissima (V+, A2, RP s variantom 8-) 12h.
Kertesz, L.Šedivý,1.-2.7.1963
II.leto: K.Hauschke, P.Pochylý, J.Zrúst, 20.9.1963
III.leto: J.Ružička, F.Skopík,14.7.1964
I.zima: J.Kertesz, L.Šedivý, J.Weincziller,1.-2.3.1964
II.zima. D.Schochmannová, P.Pochylý, 4.-5.3.1964
I. sólo? istené M. Kapusta, leto 1982 (júl, august?)
I.RP: (Poľský variant) P.Korczak. P.Kosacz, 20.8.1983, 5h.
Poľský variant predstavuje poslednú dĺžku v ceste. Vedie vpravo od pôvodnej dĺžky, výraznou previsnutou špárou.(VIII-)
II. RP: Marinov, Myslivec, 8.8.1988, kl. VII- (možno už skôr?)

15. Cagašíkova cesta (VII) 10h.
S.Cagašík, Š. Česla,11.-12.9.1943
I. zima: J.Psotka, J.Sláma, 21.-22.12.1956
I. RK: Marinov, Myslivec, 8.8.1988, kl. VII
Istené sólo: V+, A0, M. Kapusta, 26.5.1983
(v súčastnosti je cesta dobre vyskobovaná, výstup trvá v priemere 3-4 hod.)

Fotonákres z časopisu Vysoké Tatry

16. Abraka - Dabraka (VI-) 9h.
Š.Bednár, S.Kuba,10.9.1983
II.leto: I.Papp, M.Zentko, leto 1990
V kľúčových dĺžkach veľmi problematické istenie.
Vhodné tenké ameriky a rurpy.

17. Pilier (V+,A2, RP 8-) 5h.
M.Kriššák, M.Orolín, 6.10.1968
II.leto: J.Housek, Hazucha, 6.1969
III.leto: Farkaš, V.Petrík, 8.1969
I.RP I.Papp, J.Mierka 6.10.1988 RP:8-
Pozn. Schéma cesty je skreslená - cesta začína v SV a pokračuje SVV stenou.

18. Meč a pieseň (V,A2) 11h.
T.Gross, M.Smutný,18.7.1971
II.leto: J.Faktor, J Bednarik,16.8.1973
III.leto: P.Jackovič, V.Jakubec, 4.10.1982
I.zima: Bednařík, Romanovský, 7.3.1974

19. Jarný traverz (V+,A2)
Bílek, Adam, Tkáčik, Schauhuber, 21.-22.3.1973
Severnú stenu pretína výrazný systém trhlín a políc začínajúci sa jaskynkou v nástupe Martinovej cesty. Asi v polovici steny je prerušenie (na úrovni Petríkovej cesty). Traverz pokračuje asi o 15m vyššie. Celá cesta sleduje tento systém trhlín a políc a dolieza cestou č.17 - pilierom, ktorý sa v súčasnosti lezie voľne.

20. V hranou steny (III) 45 min.
M.Skotnicówna, K.Kupczyk, J.A.Szczepanski, 11.8.1929

Východná stena Žltej steny je zľava spojená lávkami, ktoré zabiehajú do rokliny medzi SV zrázmi Prostredného hrotu a S stenou Žltej steny. Hrana sa skladá z troch výšvihov. Spodný obchádzame vľavo, prostredný. zliezame priamo, horný takisto, alebo ho obídeme vľavo (II). Nakoniec žliabkom na najbližší zub vrcholu. Zima: snehový výstup, výšvihy sú skalné.