Vysoké Tatry - Stena pod Skokom - 1860 m

Popis - štítu:

Stena a Veža pod Skokom sú okrajové steny pod západným svahom Patrie vysoké 100 až 120 metrov, ktoré spadajú do Mlynickej doliny pod vodopádom Skok. Tieto steny nekončia na vrchole Patrie, ale tvoriac akúsi Galériu Patrie plynule prechádzajú do sutinoviska v jej západných svahoch. Severnejšia štíhlejšia a vyššia Veža pod Skokom je oddelená od Širšej skalnej formácie Steny pod Skokom sutinovým Žľabom pod Skokom. Svojím charakterom pripomínajú skôr cvičné skaly, hoci sú tu technicky náročné cesty. Obe sú chodecký prístupné zo západného úbočia Patrie. Na prvý výstup v tomto masíve v roku 1962 nadviazali výstupy okolo roku 1980 a neskôr. Pre blízky nástup a pohodlný zostup sú vyhľadávané najmä v nestálejšom počasí.
Prístup: Obe skalné formácie sú ľahko viditeľné a ľahko prístupné z turistického chodníka vedúceho Mlynickou dolinou. Od lyžiarskeho areálu FIS na Štrbskom plese asi 40 minút, blízko pred vodopádom Skok na Prostrednej Mlynickej poľane odbočíme doprava prekročíme potok a chodeckým trávnato sutinovým terénom sa dostaneme priamo pod steny.

Stena pod Limbou. Stena pod Skokom pokračuje smerom doprava skalnými vyvýšeninami s výškou okolo 120 metrov. Poľský lezec Marek Pronobis, ktorý je autorom ciest v tejto oblasti, nazval tento sektor Stena pod Limbou podľa výraznej Limby viditeľnej už z chodníka do Mlynickej doliny. Je oddelená od pravej časti Steny pod Skokom výrazným schodným žlabom. Prístup pod stenu podobne ako k Stene pod Skokom. Cesty sú krátke, vyznačujú sa podľa autorov pomerne pevnou skalou, sú vhodné najmä pri nestabilnom počasí, keď sa vyššie v dolinách podnikať nedá.

Zostup zo štítu:

Zostup: Z vrcholu Veže i Steny pod Skokom traverzom doľava trávnato sutinovým úbočím Patrie a dole, tesne pred vodopádom Skok prekročíme potok na turistický chodník (chodecký terén). Zo steny pod Skokom možno zostúpiť doľava a Žľabom pod Skokom dole.
Zostup zo Steny pod Limbou: Po ukončení ciest asi 20m cez kosodrevinu na položené rebierko, ktorým cca 50-100 m, a potom doľava (smerom k Stene pod Skokom) do žlabu, ktorý je medzi stenou pod Skokom a Stenou pod Limbou, ktorým ľahko dole pod stenu - cca 10 min.

1. Žľab pod Skokom (CH-I) 20 min.

Sutinový žľab s malými skalnými prahmi oddeľuje Vežu a Stenu pod Skokom. V lete i zime je vhodný na výstup i na zostup. Zlezený pravdepodobne už dávno turistami pri výstupe na tento masív.

2. Komínom (V) 4 h.
P. Rajtar, Š Závadský, august 1962

Markantný komín rozdeľuje stenu na ľavú vyššiu a jej pravú širšiu časť. Výstup vedie priamo komínom v jeho spádnici. Miestami je komín pomerne široký. Lámavé!

3. Stredom Platne (IV+, A1 var. sprava IV+) 5 h.
B. Adam, Š. Estočko, 14. IX. 1978

Ľavá vyššia časť steny spadá do sutiny ostrohou v tvare V. Nástup je zprava od ostrohy nižšie od komína (č.2). Po trávnato sklanatých lávkach vystupujeme doprava hore až na plošinku pod obrovskou štítovou platňou. Z pravého kúta plošinky na lávku a odtiaľ priamo prostriedkom platne, mierne doľava pod uzatvárajúci previs. Buď previsom priamo na vrchol ako prvovýstupcovia (A1), alebo oblezieme previs po jeho pravej strane (IV+) a potom hranou doľava na vrchol.

4. Pravou časťou platne (IV) 3 h.
M. Benedek, L. Mederi, 20. 7. 1982

V spádnici steny nevýrazným vhĺbením vpravo od ostrohy do otvorenej steny až na plošinku v strede spomínanú v ceste č. 3. Spoločne s výstupom č.3 na lávku. Z lávky traverz doprava od platne cez veľký blok až pod výrazný komín. Komínom hore, v hornej časti mierne doprava na hranu a ňou doľava na vrchol veže.

5. Pravou trhlinou (IV)
Vylezené neznámymi lezcami, v zime i lete.

Info: M. Mark a T. Novák, jeseň 2011:
První délka nástup pře travnatou polici k trhlině, pak trhlinou hore, ale narazili sme na keřík který hodně znepříjemnil výstup, když sme ho nějak přelezli tak travnatá trhlina asi 6m do rozchrastaného komínu. Jištění v trávě žádné. V komíně se nic moc založit nedá a jím přes "převisek" na polici se stromkem - stanoviště. Druhá délka nejdříve tak za II 15m k stěnce, jí vlevo koutem (skoba) a výlez do suťoviska. Celkově bych tuhle cestu nedoporučoval na léto. Samá tráva a rozchrastané.

6. Pravou časťou (7- pôvodne A1) 2-3 h.
I. Papp a spol.

Popis od P. Staníka: Autorom je Igor Papp. Cesta vedie v pravej časti steny, približne 20 metrov vpravo od nástupu c. č. 5. Prvá dĺžka v smere bielych výlomov 3-4. Druhá traverz doľava za 4+ na pravdepodobne spoločný štand s cestou č.5, boli tam skoby. Tretia začína previsnutým kútikom za 6 a pokračuje veľkým bielym kútom za 5. Posledná je najťažšia za 7- kolmá stienka s dlhým prešahom na záver. Igor jedno miesto hákol, s Mirom Simom sme to preliezli voľne.

6a. Varianty v spodnej a hornej časti
M. Bekeš, M. Škvara 1.7.2008, VI+

7. LTT (7-, pôvodne V, A0) 3h.
J. Janiga, I. Papp, 16. 7. 1984

7v. Variant Stredom trojuholníka (7-) .
Janko Pukanský, Peter Kuzmiak, 7.2.2006

Cesta začína presne medzi 5 a 6 a ide priamo platňou hore VI- . Prvý štand spoločný z číslom 6 a 7 (skoba) (40m) potom cez previs VII- doľava do platne (štand č. 2- 20m), spoločne s č.7. platňou priamo hore VI- (cesta LTT odbočuje doprava) , na konci platne (štand 3 - 35m) ešte šikmý traverz doľava za IV+ (4 dĺžka 20m). komu sa nechce liezť poslednu dlzku može vybehnúť na vrcholový hrebeň cca 10 metrov a pomedzi kosovku doľava.

8. Cesta k Limbe (zima M6+, pôvodne leto IV, A2)
M. Pronobis, 14.9.2010
Stena pod Limbou oddelená od Pravej časti Z Steny pod Skokom výrazným žlabom, jej vrchol zdobí nápadaná limba

Zimný voľný prelez, M6+
10. 2. 2013, J. Svrček, M. Imrich. P. Pogányová, dĺžky:M5, M6+, M5+
17.2. 2013 R. Labuda a spolulezkyňa. (na 2 dĺžky)
Cestou je možné pohodlne zlaniť z Veľkej limby, celkom na dva krát.

Report a Foto James

9. Deň Svišťa (IV)
M. Pronobis, 14.9.2010
Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom

10. Motýlí útok (VI) 1,5h.
A. a M. Pronobis, G. Bebenek, 14. 7. 2011, 120m.
Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom
Cesta ide v línii najväčších ťažkostí v peknej skale.

11. Deň Žaby (IV, A1) 2h.
M. Pronobis, 26. 6. 2011, 120m.
Pravá časť Z steny - Stena pod Skokom
Dolná polovica cesty, pevná skala, ostatné séria prahov delená policami.

12. Longissima (IV, A1, A2) 4h.
M. Pronobis, 24. 6. 2012, 120m.
Stena pod Limbou.

13. Nemorálny tanec (VIII-) 3h.
P. Haľko., R. Labuda 1. 8. 2012

Nová športová cesta Nemorálny tanec, odistená nitmi, na štandoch retiazky s kruhom. Prvá dĺžka (V) 50 m, kútikom – štand na rampe pretínajúc cestu Stredom platne, (ktorej štand je nad rampou v kosovke). Druhá dĺžka (VI-) priamo hore 20 m. Tretia dĺžka (VII+) 30 m, si vyžaduje pokoj a pevné a lýtka. Štvrtá dĺžka (VIII-) mierne vľavo kútom cez previs. Materiál: Expresky 10 ks, friendy 1,2,3, (do prvej dĺžky) Zostup: Obídením steny podľa sprievodcu, alebo zlanením na dva krát, z druhého štandu až dole.
Info a Foto

14. Eufória (variantom VI+ / VII-) 2,5h.
P. Haľko., R. Labuda 8. 8. 2012

Eufória (VII-) 2,5 h, P. Haľko. – R. Labuda 8.8.2012 Nová línia v platni. Prvá dĺžka (V) 40 m, druhá dĺžka (VII-, po preistení variant za VI+) 30 m, pod kľúčovým miestom nechaná skoba, tretia dĺžka (IV+) 40m. Materiál: Skoby nožovky na prvý štand, mikrofriendy, cesta ťažšie odistiteľná, ale dobre leziteľná. V súčasnosti autori cestu preistili- R. Labuda: Na Stene pod Skokom sme preistili Eufóriu. Pri zlaňovaní z druhého štandu to z línie ťahá do doliny, treba odkráčať po skale na prvý štand. Do tretej dĺžky sme nedávali nič. Upravená obtiažnosť: L1-V;L2-VI+;L3-IV+. P Haľko: Cesta Eufória druhá dĺžka má teraz dve možnosti prelezu. Zostal pôvodný smer za 7- lezieš priamo zo štandu hore cez striebornú skobu doistíš kamarátmi a máš aj nový variant napravo od pôvodnej línie kde sme navŕtali do stienky tri nity odspodu z háčika a tento variant je za cca 6+. Takže pri opakovaní neprídeš o nič. Máš na výber pôvodný alebo nový smer.
Zostup: Obídením steny podľa sprievodcu, alebo zlanením cez cestu Nemorálny tanec, po preistení aj samotnou cestou - viď vyššie
Info a Foto
Foto z lezenia aj na facebooku.

15. Objatie limby ( M5 )
J. Svrček, M. Imrich, P. Pogányová. 2. 2. 2013