Vysoké Tatry - Snehov�� hrb - 2400 m

Popis - štítu:
Snehový hrb je SV výbežok Snehového štítu. Pri pohľade od juhu je ohraničený zľava Prielomom pod Snehovým a zprava Ľadovým sedlom. Do kotliny Piatich Spiškých plies spadá krátkou, ale strmou južnou stenou, ktorá poskytuje síce krátke, ale pekné lezenie v pevnej skale.
Prístup pod J stenu: Od Téryho chaty na SZ a potom málo znateľným chodníkom vodorovne pod východné steny Ľadových štítov, mierným stúpaním na najvyšší prah kotliny Piatich Spišských plies pod J stenu Snehového štítu a doprava na Z smerom k Ľadovému sedlu pod stenu. (Z chaty cc 1,5 h.)

Zostup zo štítu:

Zostup: Hrebeňom do Prielomu pod Snehovým a dole cestou č.1, strmé trávy, v zime strmý sneh (II-III).

1. Prielom pod Snehovým (II) z chaty 1,5 h.
Z. Klemensiewicz , A. Zamiecki, 24. 8. 1907
Zima: Na snehu, S. Bernadzikiewicz, S. Luxemburg, W. Žulawski, 24. 4. 1935

Popis cesty: Prielom pod Snehovým je úzka, hlboko do hrebeňa sa zarývajúca štrbina, ležiaca tesne vpravo pod Snehovou strážnicou, z druhej strany susedí so Snehovým hrbom. Možno ho použiť ako priechod do Kotlinky pod Snehovým v Čiernej Javorovej doline. Z Malej Studenej doliny, z kotliny Piatich Spišských plies: skoro až pod južnú stenu Snehového štítu, potom najprv po sutine a snehu, ďalej žliabkami a zráznymi trávnikmi vľavo od žľabu, ktorý spadá zo sedla, hore. Na konci žľabom až na sedlo. Z Téryho chaty 1,5 hod.

2. Ľavým pilierom (IV) 2 h.
W. Fedorowicz, W. Myszkowski, K. Wreczyňski, 16.8.1969

Popis cesty: Pekná exponovaná cesta, miestami problém zo zaistením. Cesta vedie prvým pilierom J steny Snehového hrbu zľava. Nástup vpravo od najnižšieho miesta piliera plytkým žliabkom pod trojuholníkovú stienku, cez ňu šikmo doľava hore (IV) do komínika. Hore ním na platne ľavej strany piliera. Platňami niekoľko metrov hore, potom traverz doprava (III) na ostrie piliera. Ostrím hore 45 m. nakoniec cez bloky na stanovište pod veľkou platňou, ktorá sa tiahne vpravo od piliera. Ďalej ostrím t.j. ľavým okrajom tejto platne (IV) na poličku ubihajúcu doprava. Poličkou doprava až na jej koniec a potom popod previsy šikmo doľava hore (III) do vhĺbenia a ním na hrebeň.
V platniach ľavého piliera

3. Ľavou časťou (IV-V) 2 h.
J. Dostál, E. Nemeš, L. Vítek, 6. 7. 1951

Popis cesty: nástup je v najnižšom výbežku piliera. Ním strmo hore. V miestach, kde sa stáva previsnutý krátkym traverzom doľava do trávnatého žliabku, lámavé. Žliabkom asi 20 metrov priamo hore až po kolmú, veľmi hladkú platňu po ľavej strane. Touto traverz doľava 5 metrov až na hranu výšvihu, ktorým pokračujeme po kolmých skalách až pod previsnutú vrcholovú časť steny. Odtiaľ šikmo doľava do previsnutého komína (V), ktorým priamo na hrebeň. Exponovaný výstup. V hornej časti lámavá skala.

4. Prostrednou časťou (V) 2-3 h.
Č. Harníček, J. Mlezák, 26. 7. 1954

Popis cesty: Variant nad pilierom (cesta 3), priamo žľabom. Nástup je v najnižšom mieste steny, odkiaľ pilierom hore. Spočiatku mierne vľavo pozdĺž piliera, neskoršie doprava na rebro piliera, ktoré prechádza v strmý plochý žľab. Ním hore (V) a cez niekoľko schodov až pod previs uzatvárajúci žľab. Cezeň na hrebeň a na vrchol Snehového hrbu.

5. Tonyho cesta (IV) 2 h.
A. Svoboda, M. Smutný, 1972
V prvej dĺžke

6. Veľký kút (V-) 2 h.
O. Duba, H. Myslivcová, L. Páleníček, 22.4.1971
Leto: S. Horn, M. Smutný, 26.9.1971

7. Snehové vrátka (?) 2 h.
Koubek, Urbanec, Rusňák

Popis cesty: Cesta je uvedená v knihe výstupov na Téryho chate, podrobnosti v najbližšej dobe doplníme.

8. Ľadové sedlo (I) z chaty 1,5 h.
J. Chmielowski , A. Kroebl, vodcovia K. Bachleda a J. Tajber, 2. IX. 1903,
ale už pravdepodobne predtým poľovníci z Javoriny a Jurgova
Zima: Na snehu. , D. Reichart, 24.1.1925)

Popis cesty - Ľadové sedlo( 2341 m) je najnižšie sedlo v hrebeni medzi Snehovým štítom a Vyšnou Baraňou strážnicou. Zprava ho ohraničuje Nižná Barania strážnica, zľava zas Snehový hrb. Prichádza do úvahy ako prechod z kotliny Piatich Spišských plies do Čiernej Javorovej doliny, cez kotlinku pod Snehovým. Prístup z Malej Studenej doliny, z kotliny Piatich Spišských plies až do blízkosti južnej steny Snehového štítu a odtiaľ na severovýchod po kameňoch a sutine, ktoré siahajú vysoko k sedlu a hore sa zužujú. Od vrcholu sutinového kužeľa sa tiahne šikmo doprava k sedlu pod kolmú stenu krátky, ale dosť strmý, plochý a často zasnežený žlab, Žľabom, alebo po členitých skalách vpravo do sedla. Z Téryho chaty 1,5 hod.

9. Ľavou stenou (IV, miesto V) 1,5 h.
Jacek Groń,Kamil Kijowski,Janusz Wódkiewicz, 19.5.2015,

Popis cesty - Cesta má 2 dĺžky po 55 m, cesta za začína niekoľko metrov na západ od ľavého piliera. Možnosti istenia, dobré, najmä friendy a čoky.Pohodlné miesta na stanovištia.Pekné, krátke a exponované lezenie podobné ako aj v ostaných cestách v stene. Zostup zlanením 60 m. do žľabu spadajúceho z Prielomu pod Snehovým.

10. Druhá šanca (VI,A2)
P. Labuda, V. Snitko,16.8.2016

Opis od autorov:Dňa 16. 8. 2016 sme s Vašom Snitkom preliezli na druhý pokus po dvoch rokoch novú cestu na Snehový Hrb. Nazýva sa Druhá šanca.
1. dĺžka 5 - špárka vo vodou vymytej skale ponechaná skoba na štande,
2. dĺžka 2- prechod pod kút. ponechaná skoba na štande
3. dĺžka zatiaľ 6 A2 (voľne cca7-7+) ponechané 4 skoby a jeden nit. taktiež nit na štande
4. dĺžka nádherný kút 6+ ponechané 3 skoby
Celá cesta je v pevnej dobrej skale oplatí sa preliezť.

Report na Jamese