Vysoké Tatry - Kozia stena - 2200 m

Popis - štítu:
Kozia stena predstavuje spolu s Ostrou vežou dve najvýraznejšie a kompaktné steny južného výbežku hrebeňa Ostrej. Ich východné steny sa vypínajú nad Furkotskou dolinou. Kozia stena je spolu s Kozím Rohom a Kozím hrbom súčasťou tzv. Kozieho chrbta. Samotná stena meria asi 300 metrov a je orientovaná skôr na JV. Od Ostrej veže ju oddeľuje hlboký žľab vrcholiaci v Ostrom záreze, zatiaľ čo od Kozieho hrbu ju zasa oddeľuje podobný, ale dlhší žľab smerujúci do Vyšného Kozieho zárezu. V stene sa začalo liezť pomerne neskoro, v 60 rokoch. Zľava od Ostrého zárezu doprava je možné v stene rozoznať krátky a strmý ľavý pilier vrcholiaci v Kozom rohu. Ten od samotnej Kozej steny oddeľuje výrazný komín, končiaci na trávnatom plató. V stene je možné rozoznať tri markantné piliere ľavý, mohutný prostredný pilier, ktorý sa dole stráca vo vypuklej stene a pravý, ktorý tvorí ostrá hrana nad žľabom z Vyšného Kozieho zárezu. Ľavú časť piliera tvorí úzka stena. Medzi prostredným a pravým pilierom je nápadné široké vhĺbenie ktoré sa v horných partiách rozvetvuje. Dolná časť steny je platňovitá, prostrednú časť tvoria aj strmé a kolmé partia a vrcholovú časť predstavuje ľahký trávnato - skalný, miestami lámavý terén. Stena poskytuje možnosti ako na letné tak i na zimné podnikanie a je relatívne dobre dostupná zo Štrbského plesa.

V 80 rokoch boli vylezené v stene nasledovné cesty, o ktorých nám chýbajú podrobnejšie informácie:
Veľký kút V+, Lučenič - Topinka
Ľubkin úsmev, A. Formánek - D. Pusztay
Právě jsem se vrátil z hradu, A. Formánek - D. Pusztay
Pozri aj popis cesty 12.

Západné steny Kozieho chrbta zo strany Suchej doliny sú ľahko prístupným skalnato-trávnatým terénom z horolezeckého hľadiska málo zaujímavým.
Prístup k Východnej stene: turistickým chodníkom vo Furkotskej doline ešte pod morénou Nižného Wahlenbergového plesa odbočíme doľava pod stenu. (Prístup z Chaty pod Soliskom pozri aj Soliskový hrebeň). Suchá dolina je chránenou dolinou a prístup do nej je zakázaný. Praktickým priechodom do nej bol Sedielkový priechod (CH - pozri foto), - široké trávnaté sedlo oddeľujúce Sedielkovú kopu od hrebeňa Ostrej. Sedlo sa využíva pri zostupe zo štítu lávkou Ostrej.

Zostup zo štítu:

Zostup z Kozej steny - najpraktickejší - dole na juhozápad plytkým a širokým žľabom (najlepšie zlanením s Kozieho zárezu 1x60 m zo smyčky na hrote ), a potom doľava na lávku Ostrej veže (CH). Táto sutinová lávka traverzuje nad Dolinou Suchej vody až do Sedielkového priechodu. (45 min.) Z neho ľahko dole (CH) do Furkotskej doliny na Východ. V zime na snehu.

1. Ostrý zárez (II-III) 1h.
G. Komarnicki , D. Reichart ml., M. Reichartová, 22.9.1920 v zostupe
Z.Klemensiewicz, S. K. Zaremba, 26.7.1931
Zima: J. Andráši I, F. Klüger, 14.4.1932, O.Chudý, 7.3.1974

Strmý hlboký, komínovitý žľab s prahmi. V zime pri vysokom snehu bez prahov. Pozri aj Ostrá veža.

2. Kozí zárez - komín (V-, A1 RP 6-) 3h
R.Pelka, Z.Prusisz, 28. 7. 1971
1 opak. K. Lang W. Rogozinski, júl 1974, voľne 6-.
1 zima: J. Jurečka, J. Michalko, V. Tatarka, 10. 1. 1990 4,5 hod.(V), priložený obrázok je skenované historické foto - prvej zimy - Výlez do zárezu (zaslal J. Jurečka)

Opis: V stenu Kozej steny pretína výrazný komín spadajúci z Kozieho rohu do údolia, niekoľko desiatok metrov vpravo od ústia žľabu z Ostrého zárezu. Komínom 2 dĺžky lana do kotlíka (III-IV) Potom pravou stenou výšvihu (A1, RP6-) do komína a ďalej vľavo na balkónik z ľavej strany. Potom dnom komína 2 dĺžky priamo hore (miestami V). Potom už ľahko trávnatým terénom na Kozí zárez a doprava na vrchol.

3. Ľavý pilier (V) 4h
W. Pulawski, J. Wnukowski, 25. 8.1978
1.opak. L. Jezierski, L. Pobiarzyn, 29. 8. 1978
Vstup do steny je cca 4m napravo od komína (cesta 2). Táto klasická cesta má 8,5 dĺžky, ľahká orientácia a pevná skala (s výnimkou 4 dl.), dobré možnosti istenia na stanovištiach.

3a. Variant ľavého piliera V+, 5h.
M. Bobovčák, I. Franková, 19. 5. 2009, 5 hod., dosiaľ nepublikované.
Cesta nastupuje komínom, potom ľavou časťou piliera viac menej zhodne s pôvodnou cestou pilierom. Pod vrcholovým výšvihom piliera odbočuje doľava. Pri prvovýstupe bola ukončená na hrebeni.
Prvý opis: G. Herczeg - Számel, 11.9.2011, V+, 6 hod. autori fototopo.

4. Pravda - Rybanský (IV+, V) 4h.
R. Pravda, L. Rybanský st., 9. 8. 1973

Variant narovnávajúci (V-) 5h.
D. Motyka, P. Ravászová, 27 .9. 2009
Na foto zelene

5. Ľavá depresia cez platne (V) 5h
B. Füzy, J. Žák, 4. 6. 1972.
1. opak. A. Machnik, J. Tkacz, 28. 8. 1975
1. zima V. Šindler, R. Škrek, 23. - 24.1.1982 (6-8 hod.)
V traverze pod previsom staré skoby, horná časť cesty je orientačne náročná.
V predposlednej dĺžke a na poslednom stanovišti je jeden borhák.

6. Ľavá depresia - pravou časťou (V, A3 RP: 6+/7- ) 8h.
K. Glazek, B. Jankowski , 24.6.1968
Voľne lezené dávnejšie

Vstup do steny je v mieste kde najviac zabieha do sutiny. Málo strmé zelené platne prechádzame prostriedkom smerom ku ľavému kraju platňovitej stienky so žltým plameňom. Pod samotnú stienku šikmo doprava (V) k plameňu. Odtiaľ mierny traverz doprava a cez odštiepený blok hore, potom lávkou doprava pod previštek. Cez neho hore (pôvodne A1) na stanovište na veľkom odštiepenom bloku. Odtiaľ stupňami hore a ďalej puklinou za odštiepenou platňou (pôvodne A3) a ešte 10 metrov hore (V) pod veľké bloky na strmej platni. Po blokoch hore šikmo doľava na zelenú platňu s jalovcom , už nad veľkými strechovitými platňami v strede steny. Z horného okraja platne cez previs (pôvodne A2) a ďalej špárou (pôvodne A1, V) smerujúc doprava pod pravý okraj výrazného trojhuholníkového previsu. Obchádzame ho zprava, prechádzajúc rebierlko na ľavý okraj veľkých trávnatých políc. Odtiaľ šikmo doľava hore 2 dĺžky lana trávnato skalným terénom (miestami IV-V), do krátkeho kúta s trávkami. Ním pod previštek, odkiaľ vľavo hore na trávnatú policu (V). ďalej hore na začiatok pukliny bežiacej šikmo vpravo a ňou na veľký blok nad strmou rebrovitou platňou s drobnými previskami. Z bloku platňou (pôvodne A1, V) ďalej doprava a hore na položený pás trávnatých políc pod štítom. Odtiaľ už ľahko hore na hrebeň a 5 min doprava na vrchol. Exponovaná cesta.

7. Stredom steny (V, A0?) 4h
J. Michel, J. Zaremba, 30. 7. 1974

Vstup do steny je niekoľko metrov naľavo od spádnice previslej žltej steny z charakteristickou kolmou žltou šmuhou.( K tomuto miestu možno v zásade dôjsť ľubovoľne napr.traverzujúc po platniach a trávach smerom od cesty č.6. ,miestami II). Kolmým pilierikom (IV) na travnatú policu, z ktorej platňovitými lávkami pokračujem smerom do kúta (III), ním a na koniec cez a hore pilierikom (IV+) na výhodné stanovište za jeho ostrím. Veľkou platňovitou lávkou cez tri previslé prahy na policu s jalovcom. Prvý prah V+, druhý a tretí prekonávame (podľa opisu V) pomocou slučiek založených za zaklínené balvany (teda vlastne A0). Z police nepravidelnou čiernou stienkou priamo hore (IV+), potom šikmo doľava 20 m na dolný okraj veľkých zelených platní už nad dolným výšvihom steny. Platne obchádzame po pravej strane (50 m, miestami III). Z ich horného okraju komínom pod previs (III). Spod neho traverz niekoľko metrov doľava (IV) a hore do trávnatého kotlíka. Odtiaľ trávami so smerovaním doprava na ostrie výrazného pilierika a ním asi 60m (miest. II) na hrebeň, ktorým doprava na vrchol. Exponovaná pekná cesta.

8. Pravá depresia - Pieta (V) 3,5h
L. Horka, H. Bajer, V. Antončík, 23. 8. 1966
Ďalšie podrobnosti o priestupoch na schéme.

Nástup je približne v prostriedku steny, kde je viditeľný výlom podobný kútu, ktorý uzatvára strechovitý previs.Po trávach a skalkách ľahko až k jeho spodnému okraju. Cesta nastupuje jeho stienkou po ľavej strane, až k hrane a ďalej hore podľa schémy (V) až do veľkého vhĺbenia - depresie. Touto 5 dĺžok hore (III) v trávnato skalnom teréne až na hrebeň steny vľavo od vrchola.

9. Pravý pilier - stenou vľavo (6+?, pôvodne dole 1miesto VI, A0 ; stred IV-V; hore III) 5h
K. Plecháč, J. Skalský, M. Skořepová, J. Sýkora, 24. 8. 1973
1. Voľný prelez A. Paszczak, M. Flisnik leto 2012, podľa nich je to ľahšie ako 6+, vraj pekná cesta, 2 dĺžky super, Topo od Artura čoskoro doručíme.
Voľný prelez V. Jakubec, J. Mierka 16. 6. 2013, kľúčová prvá dĺžka 1xAF s odsadnutím, 6+

Popis Z ľavej strany pravého piliera, medzi kútom a ostrím piliera. Nad spodným okrajom Nižného Wahlenbergovho plesa sa vypína výrazný ostrý pravý pilier steny, ktorý je blízko vrchola prerušený zďaleka viditeľnou policou. Ostrím vedie cesta č. 11 - výstup Glazeka a Jankowského. Výstup vedie v ľavej stene piliera. Nástup je pod výrazným zárezom vľavo od ostria piliera. Po ľahkých skalách pod zárez. Niekoľko metrov vľavo do škáry a ňou 5 metrov hore. Po naklonenej platni doprava pod vlastný zárez. Nad nami sú dva previsy. Prvý prekonávame pomocou skôb (A0 Voľne 6+), druhý exponovaným traverzom vpravo (VI) na trávnatú plošinu (25 m. stanovište). Dlhým krokom vľavo späť do zárezu, Ním hore a neskôr členitou platňou na výhodné stanovište. Pokračujeme v ľavej časti piliera asi 80 metrov až k plochému odštepu opretému o pilier. Nad odštepom je trojuholníková plošina. Z nej doprava do stienky s jemnými chytmi, niekoľko metrov hore a potom traverz doprava na trávnatú lávku - až na jej koniec. Hranou niekoľko metrov hore pod previs, obchádzame ho zprava a dostaneme sa na spomínané vodorovné prerušenie piliera. ľahkým terénom do zárezu vo vrcholovom masíve a komínom priamo na vrchol. Pevná skala.

10. Pilier (V+) 3,5h
R. Fadrný, P.Koubek, 31. 3. 1973.

Na rozdiel od poľskej cesty pilierom (č.11). Táto cesta vedie vľavo od hrany, zatiaľ čo poľská cesta priamo ostrím s obchádzaním niekoľkých miest vpravo od ostria. Prvovýstupcovia použili 11 skôb, pod previskom v nástupe našli starú zlaňovaciu skobu a na 4. stanovišti zanechali skobu. Pre lámavý terén je cesta vhodnejšia na zimu.

11. Pilierom priamo (V) 3h
K. Glazek, J. Jankowski, 27. 6. 1969

Pravý pilier Kozej steny má asi 200 metrov a vypína sa priamo nad Nižným Wahlenbergovým plesom. Nástup hranou piliera, pri žlabe 30 m dohora (IV) na trávnatú policu, nad ktorou je pilier previslý. Niekoľko metrov doprava a potom puklinou šikmo vľavo hore (V) na ostrie piliera už nad previslým miestom. Ďalej priamo ostrím pekným lezením 80m (III) až pod pod previslý skalný zub, ktorý obchádzame z pravej strany. Potom znovu priamo hranou (jedno miesto IV) až na preurešenie steny a potom menej strmým terénom ešte asi 80m na vrchol.