Vysoké Tatry - Kotlov�� ��t��t - 2601 m

Popis - štítu:

Kotlový štít je uzlový bod Gerlachovského štítu, v ktorom sa Gerlachovská rázsocha rozvidluje na dve ramená podkovitého pôdorysu, ktoré ohraničujú Gerlachovský kotol. Juhozápadné rameno,ohraničené Batizovskou dolinou, sa nazýva Dromedárov chrbát, ktorý má päť veží. Tie oddeľuje od Kotlového štítu štrbina pod Kotlovým štítom a od Dromedárovho hrbu zase Dromedárova štrbina.Druhá vetva je ohraničená G. kotlom a Velickou dolinou.Ľavé ohraničenie steny tvorí mohutný ľavý pilier steny, ktorý je sprava nad dolinou tvorený trohuholníkovou priečelnou stenou. Sprava je stena piliera ohraničená hlbokou roklinou, ďalej výrazným prostredným pilierom a ďalej Urbanovým žľabom. Výška JZ steny, ktorá spadá do Batizovskej doliny je vysoká okolo 500 m.
Prístup pod JZ stenu: zo Sliezkého domu po červenej značke k Batizovskému plesu a odtiaľ po neznačkovanom chodníku smerom k Batizovskej próbe – a odtiaľ po skalách a suti pod stenu. Cca 1,45 hod. Alebo z Vyšných Hágov po žltej značke strmo na Batizovské pleso a odtiaľ pod stenu. Cca 2,5 až 3 hod. Foto steny s cestami-Jozef Gurník.

Zostup zo štítu:

Zostup - nakoľko sú vrcholové partie štítu pomerne členité aj keď ide o ľahší terén (I-II) núka sa niekoľko možností zostupu.
Z vrchola steny pokračujeme hrebeňom smerujúcim k hlavnému vrcholu, traverzom, miestami II, do Batizovskej próby resp. hrebeňom až do štrbiny pod Kotlovým štítom a odtiaľ tradičnými výstupmi vedúcimi na Gerlach buď dole do Batizovskej próby (asi najpraktickejšie) a do Batizovskej doliny, alebo pokračujeme ponad kotol, do sedla nad Kotlom a dole Velickou próbou do Velickej doliny,(dlhšie), alebo Dromedárovým chrbtom vľavo od Gerlachovského kotla dole (pozri Gerlachovský štít). Podľa variantu 2- 3 hodiny. (V zime je možnosť zostupu aj Urbanovým žľabom, za predpokladu, že sú vysnežené prahy v žľabe. Pozor na lavinové podmienky!)

1. Prostriedkom steny (V) 4h.
J.Andráši, A.Puškáš, 2.8.1948 (AP/IV/28, FK/2/976)
J. Teslík a spolulezec 9.2005 opísali malé varianty v ceste.
Varianty

2. Michalko-Ondrejkovič-Žák (V+,A0) 6h.
J.Michalko, M.Ondrejkovič, J.Žák, 26.6.1976

3. Ľavý komín (IV-V) 4h.
S.Samuhel, Ľ.Vestenický, 9.7.1961 (AP/IV/30, FK/2/977)

Hlbokou roklinou 50m hore (vklinený balvan oblezieme zprava) na suťovú plošinu. Tu nástup doľava do vlastnej steny do miestami previslého komína.Jeho pravou vetvou 40m (V) do výklenku. Z neho (nie sklaným oknom!) do začiatku roklinky. Roklinkou s prahmi a vklinenými balvanmi hore 150m, nakoniec hlbokým komínikom do sedielka v ľavom pilieri. Ďalej hrebeňom ako cesta 1 na vrchol.

4. Pravý komín (III, jedno miesto V) 5h.
J.Gnojek, J.Sawicki, 5.8.1934 (AP/IV/27, FK/2/978)
1.zima: Rogowski, Udziela, 21.III.1955

Nástup ako cesta 3, trochu ďalej roklinou pod pravý komín steny. Komínom cez dva previsy do previslého výklenku tvoreného dvoma balvanmi. Obídeme ho yľava previslou trhlinou do ďalšieho výklenku (V). Traverz doľava pod vytlačujúcim blokom, potom trávnato sklaným terénom doprava hore na suťovú terasu nad previsom. Ďalej komínom cez 5 previsov.(Cez druhý zprava, a tretí zľava, ostatné priamo). nad nimi sa komín delí-ďalej jeho ľavou vetvou až na koniec. Ďalej mierne doľava hore na ľavý pilier a hrebeňom ako cesta 1 ľahko na vrchol.

5. Pravou stranou steny – rebrom (III) 3-4h.
F.Ždiarsky, I.Urbanovič, 9.10.1959 (AP/IV/29, FK/2/979)

Urbanovým žľabom až po rebro, ktoré vyrastá strmo vľavo v žľabe.Najprv zárezom v rebre, cez vklínený balvan až pod hladkú vežičku, ktorú obídeme zľava. Ďalšiu previslú vežičku obídeme zprava úzkou trhlinou (50 m), znovu na rebro. Po ňom na JZ hrebeň Kotlového štítu a na vrchol.

6. Urbanovým žľabom 2h.
O.Šimková, F.Ždiarský, 25.4.1961
V zime, pri zasnežených prahoch na čistom snehu.
Cesta je vhodná na zimu.(AP/IV/34, FK/2/980)

7. Ľavým rebrom (IV) 3h.
M.Kriššák, A.Luczy, 23.9.1967
rebro yasahuje do suti asi 100m pod Batizovskou próbou. Nástup na hrane rebra- Najprv dve dl. priamo po hrane pod previs. Traverz 3 m doprava a šikmo späť na hranu. Potom priamo po hrane až prechádza v hrebeň. Pripája sa tu na cestu č.1. Cez niekoľko vežičiek priamo a ľahkým hrebeňom na vrchol.

8. Tatarkova cesta (V-,A0) 6h.
V.Tatarka, E.Bobačicová, 30.8.1979

9. Budhove oči (VII)
J.Kořínek, I.Staroň, 25.10.2013 (150 m)

Foto z lezenia:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Fototopo zospodu

10. 50 rokov pre JAMES Bobrovec (VII)
J.Kořínek, I.Staroň, 8.8.2013 (240m)

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Fototopo zospodu

11. Pilier motýľov (V)
J.Kořínek, I.Staroň, 9.8.2013

Foto z lezenia:
Foto 1
Foto 2
Foto 3

Story o preleze nových ciest v stene