Vysoké Tatry - Gran��tova stena - 2245 m

Popis - štítu:

Mohutný masív Velických Granátov delí Velickú a Slavkovskú dolinu. Pozri aj Miestopis Velických Granátov . Hrebeň Granátových veží má 4 výrazné vrcholy: Rohatú vežu, Veľkú Granátovú vežu, Dvojitú vežu a Velickú kopu.Tieto vysielajú do Velickej doliny mohutné rebrá, ktoré sa nad dolinou lámu zráznymi stenami. Granátová stena sa vypína nad Velickou dolinou ako výbežok Veľkej Granátovej veže, od ktorej je oddelená Granátovým sedlom na Granátovej lávke. Z pravej strany od Velickej steny a Granátovej vežičky ju oddeľuje Žlab pod Dvojitou, ktorý spadá z Dolnej Granátovej štrbiny. Stena má ideálny trojuholníkový tvar, z pravej strany ju ohraničuje južné rebro a z ľavej západné rebro.Granátová stena sa vypína do výšky 400 m. nad Kvetnicou - prostrednou terasou Velickej doliny nad Večným dažďom. V strede steny je charakteristický kotol asi vo výške 60 metrov nad dolinou, stena nad ním je kolmá.

Prístup pod JZ stenu: Zo Sliezskeho domu turistickým chodníkom na Poľský hrebeň až do Kvetnice k Malému Kvetnicovému pliesku. Kúsok za ním odbočíme chodníčkom doprava a po tráve a sutine priamo pod stenu. (cca 3/4 hod.)

Zostup zo štítu:

Zostup z Granátovej steny.
1. Najpraktickejšie: Z vrcholu cez dva skalné zuby ľahko do trávnatého Granátového sedla smerom k Opálovej veži a potom doľava do mierneho širokého travnatého žlabu, ktorý sa neskôr zvažuje a má niekoľko prahov. Držíme sa neustále vpravo a zídeme do Granátového kotla v rokline, ktorá spadá až do doliny. Prekročíme roklinu i protiľahlé rebro a na druhej strane ľahko zídeme znateľným chodníčkom až do Velickej doliny na turistický chodník.(II,1 hod.)
2. Alternatíva - po Granátovej lávke pod Dvojitú vežu a zostupom ako z Velickej steny. Ďalej ako je opísané pri Velickej stene.

1. Ľavým rebrom (IV) 4h.
A.Körtvélyessi, J.Tóth, K.Roszay, 7.8.1948

Popis: Výstup vedie v dolnej časti vhĺbením sprava od hrany medzi dvoma rebrami, z ktorých ľavé je horolezecky nevýznamné a hore zaniká. Vyššie výstup prechádza na hranu a ňou na vrchol. Info:AP/IV

1a. Variant - ľahšie do kotla (III)
I.Gálfy, S.Samuhel 7.6.1972

Od nástupu cesty č.1. šikmo doprava nahor do komína, ktorý spadá zo štrbiny za vežičkou ľavého piliera. Zo štrbiny na druhú stranu ľahko do kotla.

2. Ľavou časťou steny (IV) 3-4h.
M. Kriššák, J. Weincziller, 14.5.1967

Popis: Nástup pod výrazným zeleným previsom, ktorý obchádzame zľava, ďalej priamo do vhĺbenia a na ľavé rebro steny, ktoré dosiahneme na výšvihu nad vežou.

3. Ľavým pilierom (IV+) 4h.
Z. Drlík, Mačák, marec 1970

Popis: Vpravo od výrazného zeleného previsu-stenou na vežičku, nachádzajúcu sa vľavo od kotla. Z nej priamo na druhú vežu piliera, ktorú pod vrcholkom obchádzame zprava. Zo sedielka za vežou priamo hore na ľavé rebro. Možno lezené už skôr.

4. Superdirettissima (V+,A0, RP 7-/7)
Ľ.Gibas, V.Tatarka, 8-9.10.76
Voľné prelezenie:P. Pogányová, J. Svrček, M. Styk, 2014,
pravdepodobne lezené voľne aj skôr.

5. Ľavým zárezom z kotla (IV) 3-4h.
F.Mikolik, J.Wein, N.Gattinger, L.Budinský, 13.8.1938
1 opakovanie: I.Gálfy, O.Radek, 17.6.1960
Do kotla a po cestu 6 čiastočne preistené nitmi.

Popis: Hore po vodou vymytých svetlých skalách spadajúcich priamo z kotla v strede steny.Ak sú mokré možno ísť zľava cez trávnaté stupne. Po 50 m obchádzame previs v bielom páse z pravej strany kolmou stienkou až na ľahší terén do kotla. Kotlom hore až po jeho rozdvojenie a ľavou vetvou - do markantného zárezu. (viditeľný z doliny), ním priamo hore až na jeho koniec. Ak je kolmý prah v záreze mokrý, obchádzame ho zľava. Ďalej priamo hore na rebro, odkiaľ ľahko hore, alebo mierne doprava stenou na vrchol.
Variant z kotla na ľavé rebro: Úzkou stenou medzi 2 vežou ľavého piliera a ľavým zárezom priamo hore na rebro. (IV) L.Janiga,O.Kulpa,M.Mladoň.

6. Gálfy - Kurilla (V,V+) 5h.
I.Gálfy, M.Kurilla, 18.10.1953
Čiastočne preistené nitmi, včítane kotla.

Popis: Nástup do kotla ako pri ceste č. 5. Cez kotol do malého komínika vľavo. Komínom pod previšteky, potom zárezom pod prevismi doľava 25 metrov na trávnik. Pred sebou vidíme tri komínové trhliny. Prostrednou trhlinou 60 metrov priamo hore cez previšteky. Trhlina sa skrúca vľavo a stráca sa v stene. Ideme stále priamo hore ešte 25 metrov na šikmú platňu pod veľkými prevismi. V mieste, kde sa na pravej strane začína mach cez previs (pri prvovýstupe lezené po skobách, po vylomení chytu VI), priamo hore 15 metrov na trávnaté police. Odtiaľ sa šikmo vľavo hore tiahne zárez pod výrazné biele previsy. Zárezom a cez previsy 60 metrov priamo hore na ľahší terén. Ďalších 60 metrov vpravo hore na vrchol. Čiastočne preistené nitmi.

7. Direttissima (V+,A2,RP:6+) 13h.
A.Sedláček, K.Uvíra, júl 1968,
Info:prvovýstupcovia použili 20 skôb.
1.RP: Ľ. Kuderjavý a spol., 24.6.1983

8. Cesta horských vodcov-prostriedkom (V-VI,A1, RP6-) 7h.
I.Gálfy-I.Urbanovič, A.Hetinacz-A.Stolz, 7.-8.8.1959
1. opakovanie:L.Janiga, J.Rybanský,27.10.1962
2. opakovanie:M.Kriššák, M.Eštok,28.10.1962
1.RP: F.Korl, Ľ. Kuderjavý, 25.6.1983

Popis:Nástup ako č.5 do kotla. Z kotla žliabkom doprava. Žliabok prechádza vo zvislý zráz. Zo zárezu pred jeho koncom vľavo a hore na úzku trávnatú lávku. Lávkou možno vytraverzovať doprava na pravé rebro, na výstup č.8a. Nad nami je hladká kompaktná stena zakončená hore strechovitým previsom. V smere jeho pravého okraja vedie ďalší výstup. Spočiatku niekoľko metrov členenými skalami do otvorenej steny a pomocou skôb (A1) 25 metrov priamo hore do kúta na pravom okraji previsu. Kútom ešte 15 metrov na veľkú trávnatú plošinu. Z ľavého okraja trávnatej plošiny stienkou hore a mierne doľava na začiatok málo výrazného žliabku. Opäť cez previs (VI) a stále priamo hore (koniec ťažkostiam) žliabkom, ktorý sa prehlbuje a vyvedie nás do najvyššej štrbiny pravého rebra. Ďalej ľahko na vrchol.

8a. Ústupový variant z kotla (III)
I.Gálfy, I.Urbanovič, 1.8.1957

Z kotla doprava po lávkach až na pravé rebro do štrbiny medzi 2. a 3. vežu pravého rebra.

9. Tatarkova cesta (IV+) 4-5h.
E. Bobačicová, V.Tatarka 2. 9.1975
Pravdepodobne trochu podhodnotené

10. Kriššákova cesta-Pravým vhĺbením (V) 3h.
M.Kriššák, J.Kriššák, I.Mátray, P.Šablatúra, 12.10.1969

Popis:Vstup do steny 40 m vpravo od spádnice kotla. Šikmou trhlinou doprava, ďalej komínom pod kolmý výšvih steny. Zdoláva sa čiastočne po skobách (A1). Komín vyústi do štrbiny za tretiu vežu pravého rebra.

11.Pravým pilierom (IV,V) 3h.
L.Janiga, I.Mátray, J.Botka, E.Šándory, A.Luczy, 13.5.1967
Pozn.Hornú časť piliera preliezol V.Farkaš a druh v r.1966
1.opakovanie:Tarábek-Auermuller 15.8.1969, previslá časť lezená zprava.

Popis: Výstup vedie pilierom steny, ktorý vrcholí v druhej veži pravého rebra. Nástup pri päte piliera pri ústí trávnatého žliabku. Najprv 60 m trávnatým pilierom (alebo vpravo od neho) až na plošinu pod výšvihom piliera. Po hrane piliera dĺžku lana (V) na plošinu. Krátky traverz doprava k previsnutému skalnému rohu, cezeň a ďalší traverz asi 3 m doprava do trhliny a ňou ďalej. Pokračujeme ďalej po hrane piliera až pod jeho previsnutý vrchol.Ti traverz 5 m doľava do trhliny, v ktorej je voľný blok vo forme zvislej ihly. Trhlinou, potom jej ľavou stenou (V) do ľahšieho terénu a zľava na vrchol piliera.

12.Granátový Mních (III-IV, 1 miesto VI,A1) 2h.
M.Popko, M.Zierhoffer, 21.8.1974

Výška veže je asi 170m. Vstup do steny je v najnižšom bode steny. Platňami cez stupne doprava a potom doľava na trávnatú policu pod pásom previskov. Z ľavého konca police hore nevýraznou škárou (VI, A1) a ďalej 30 m. pod výšvih. Z jeho pravej strany kútom na rebro a hore na stupeň, z ktorého doľava do širokej ríny, ňou hore a potom širokým rebrom na vrchol mnícha.

13.Pravým rebrom (IV) 5h.
E.Kiefer, S.Samuhel, 15.10.1959
1.opakovanie: Š. Culka, J.Weincziller, 22.5.1960
bez zlanenia , všetky veže obídené zprava (V)
2.opakovanie: Š.Hrdina, P.Rajtár, 6.7.1960

Popis: Pravé rebro zbieha z vrcholu Granátovej steny smerom k dolnej časti Malého Dvojitého kotla vo Dvojitom žlabe a vytvára pravé ohraničenie steny. V rebre sa vypína niekoľko veží, z ktorých najvýraznejšia je dolná - Granátový Mních týčiaci sa hneď nad Malým Dvojitým kotlom. Od ďalšej (hornej) časti rebra ho oddeľuje štrbina pod Granátovým Mníchom. Prístup pod rebro:pozri -Velickú stenu prístup pod SZ stenu. Zo sedielka pod Velickou SZ stenou na druhú stranu 40 metrov do Malého Dvojitého kotla. Vľavo na naše rebro a ním na jeho prvú vežu, na Granátový Mních. Z jeho vrcholu spust v lane 18 metrov do pod ním ležiacej štrbiny pod Granátovým Mníchom.Do štrbiny pod Granátovým Mníchom sa dá dôjsť z Malého Dvojitého kotla priamo, a to doprava hore s obídením Granátového Mnícha. Ďalej zo štrbiny trávnatým vhlbením šikmo vľavo hore (po ľavej strane ostria rebra) až pod žlté stienky. Odtiaľ doprava do komína a ním (IV) do skalného okna na rebre, ktorým na vrcholec druhej veže. Z nej: Alebo (V): Obídením vpravo do zárezu za vežou. Alebo: Spust v lane 6 metrov do zárezu za vežou. Ďalej priamo hore na tretiu vežu a z nej: Alebo (V). Obídením z pravej strany na sedielko za treťou vežou. Alebo: Spust v lane 8 metrov na sedielko za tretou vežou. Zo sedielka za treťou vežou hore pravým okrajom platňovitého výšvihu (IV) na nevýrazný vrcholec štvrtej veže. Ďalej širokou platňou (pomocou skoby) do zárezu, ktorým na vrchol piatej veže. Z nej schádzame okolo skalnej ihly do zárezu pred šiestou vežou. Zo zárezu priamo hore na šiestu vežu. Z nej dole úzkym hrebienkom, potom veľkým prekrokom na protiľahlú stienku a vhlbením vpravo od trhliny na trávnatú plošinku. Z nej traverz vľavo (IV) do trhliny a ňou na kameňmi zavalený chrbát, ktorým na vrchol Granátovej steny.

13a. Variant prístupu na pravé rebro (III)
J.Andráši, J.Poljak, 11.8.1954

Komínovitým žliabkom do štrbiny za prvou vežou pravého rebra. Členovia THS v zostupe.

14.Rozlúčka so slobodou (VIII-) 6h.
J. Kořínek, A. Suchý, október 2012, apríl 2013, RP: 26.7.2013
1. opak. M. Biskupič, I. Staroň, august ? 2013.

Posielam info o novej ceste v Granátovej stene,ktorú sme spolu s Tonkom Suchým pripravovali od jesene a nakoniec aj toho roku koncom júla preliezli.Cesta začína asi 15 metrov vpravo od cesty č.5 Ľavý zárez do kotla. Cesta má 12 dlžok, ponúka pekné lezenie v dobrej skale.Po 5.dlžke nasleduje asi 30 metrový zlaňák a cesta pokračuje dalej do štítovej steny medzi cestou Horských vodcov a direttissimou -výrazným kútom.Na každom stanovišti sme nechali dva nity. Nity sú aj v dlžkach na miestach,kde je problém sa zaistiť. Na opakovanie stačí sada friendov a čokov.

Fotografie z cesty
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5