Doplnkové informácie · Z stena -Stena pod Skokom - W face · Other useful info