Home      Kolová vežička - 2350 m
Výber steny / Face selection:    SE  
Popis:

Pravú časť JV steny Kolového štítu nad Malou Zmrzlou dolinou, tvorí jednak SV hrebeň Kolových zubov spadajúci ku Kolovej štrbine a Zmrzlej veži, jednak predsunutý pilier, ktorý tvorí zo strany doliny samostatnú vežičku - Kolovú vežičku. V podstate je to len predsunutá JV stena, nad ktorou je spomínaný SV hrebeň a veľká trávnatá polica. Od markatných veží Kolového štítu je oddelená výrazným vhĺbením - kadiaľ vedie cesta č. 9. na Kolový štít. Kolová vežička je teda vlastne súčasťou masívu Kolového štítu, jej názov,hoci nemá oporu v názvosloví Tatier, je však v horolezeckých kruhoch už zaužívaný. (Po poľsky Kolowy mniszek). Platňovitá stena poskytuje pekné lezenie v pevnej skale.
Prístup Do Malej Zmrzlej doliny - pozri Kolový štít.

Zostup:

Zostup: Buď ľahkým terénom na vrchol Kolového štítu a do Malej Zmrzlej doliny - hrebeňom bez ťažkostí do Čierneho sedla a dole do doliny ako u Kolového štítu. Je možné taktiež zlanenie cestou č.3 - Pre pokoj duše.