Home      Žltá stena Malá - 1900 m
Výber steny / Face selection:    E  
Popis:

Malá žltá stena - V až SV orientácia 200 m. vysoká stena tvoriaca predskálie východných zrázov Prostredného hrotu. Stena je charakterizovaná niekoľkými šikmými rampami či pásmi, ktorými čiastočne vedú výstupové cesty, respektíve tieto rampy križujú. Skala je na východnú až severovýchodnú stenu celkom kvalitná, v menej lezených cestách nájdeme dosť veľa machu. Cesty v spodnej časti steny sú zaujímavé svojím kombinovaným lezením aj v zime, ostatné majú výrazne skalný charakter, čo však neznamená, že ich zimné prelezy nemajú vysokú hodnotu. Prístup je jeden z najjednoduchších a na zostup použijeme výraznú lávku smerujúcu pod severovýchodnú stenu Stredohrotu.

Zostup:

Na zostup použijeme výraznú lávku smerujúcu od vrcholu steny - resp. od plochého sedielka za ním, doprava dole do rokliny pod severovýchodnou stenou Prostredného hrotu (Komarnického cesta V rebrom Prostredného hrotu). Pozri schému 16 resp. foto SV steny Prostredného hrotu.