Home      Žeruchova veža Východná - 2080 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Žeruchové veže predstavujú ukončenie krátkeho JV výbežku Jahňacieho štítu. V tomto výbežku dominuje Kozí štít. Hrebeň Žeruchových veží oddeľuje Červenú dolinu od Doliny Bielych plies. Od Kozieho štítu je Zadným Žeruchovým sedlom oddelená Západná (Zadná) Žeruchová veža, ktorú od Východnej (Prednej) Žeruchovej veže oddeľuje Predné Žeruchové sedlo. Hrebeň Končí nad Nižnou Žeruchovou kotlinkou trávnatou Žeruchovou priehybou a Žeruchovou kopou.Obľúbená je najmä J stena Východnej veže, pre krátky nástup od chaty pri Zelenom plese a relatívne nízku obtiažnosť lezeckých ciest, čo je výhodné najmä v menej stabilnom počasí.
Prístup pod J steny: Od chaty pri zelenom plese strmo turistickým chodníkom po žltej značke smerujúcej na Jahňací štít vystúpame na morénu, nad ktorou je Červená dolina. V doline odbočíme doprava pod masív Kozieho štítu a Žeruchových veží.(30-40 min.)
Prístup pod S steny:Červene značenou turistickou značkou smerom na Kopské sedlo, pri Veľkom bielom plese odbočíme doľava a vystúpame do ľavej časti doliny ktorú tvoria tri terasy pod masív Kozieho štítu.(1,5 hod.)

Zostup:

Na zostup je možné využiť niekoľko variant.
1.Hrebeňom, miestami držiac sa na strane doliny Bielych plies až do Predného Ž sedla (II),zo sedla dole smerom do Červenej doliny výraznou travnato-suťovou roklinou (cesta č.5) až k miestu kde sa zužuje(II).2 krát zlanenie 50m (2 x reťaz s krúžkom /pri pohľade do doliny na pravej strane/, pri jednoduchom lane sú v polovici zlanení osadené borháky) až na koniec rokliny. Trávnato-suťovým svahom k turistickému chodníku.(1 hod.) 2.Hrebeňom na Zadné Žeruchové sedlo (miestami II - celý hrebeň veží).Zadné Žeruchové sedlo je priechodné z oboch strán. Zo strany Červenej doliny najprv dole cestou 3(I) potom cestou 5 ako zostup 1. (II) do Červenej doliny (45min.);alebo zo strany doliny Bielych plies ľahko dole k Nižnému Ž. pliesku (I-CH,30 min.)