Home      Železný štít Východný - 2340 m
Výber steny / Face selection:    SW  
Popis:

Výrazný štít v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Jeho SZ hrebeň sa ako najstrmší úsek hlavného hrebeňa Tatier zdvíha z Východnej Železnej Brány, ktorá slúži ako priechod do Kačacej doliny. Zo strany Železnej kotliny má štít pravidelný lichobežníkový tvar. V ľavej časti je opancierovaný mohutnými hladkými platňami. Na JV ho oddeľuje Zlomisková štrbina od Popradského Ľadového štítu. Východná Železná brána ho na SZ oddeľuje od Hrubej Snežnej kopy.
Prístup pod JZ stenu: Od Popradského plesa chodníkom cez Zlomiskovú dolinu. Pod terasou Rumanovej dolinky odbočíme doprava k Ľadovému plesu. Jeho severným brehom po balvanoch až na jeho koniec. Potom doľava strmo hore po tráve a suti chodníčkom do Železnej kotlinky a jej dnom hore pod štít.(2h.) Prístup pod S stenu: Pokračujeme suťovým žlabom do sedla - Východnej Železnej brány a strmo dole doprava do Kačacej doliny na Železné spády. (1/2-3/4h.)

Zostup:

Zostup dosť ťažký (II), 3/4 hod. Z vrcholu JV vodorovným hrebeňom (miestami zľava zo strany Kačacej doliny) dole do Zlomiskovej štrbiny. Lámavým žľabom (v lete často tvrdý sneh) a sutinovým kuželom na dno Železnej kotliny.