Home      Vidlová veža Veľká - 2517 m
Výber steny / Face selection:    S   Ridge  
Popis:

Veľká Vidlová veža je najvyššia z troch Vidlových veží. Spadá na juh na hornú terasu Cmitera lezecky zaujímavou, asi 180 m vysokou stenou. Zľava ju ohraničuje žľab Vidlového sedla, ktorý oddeľuje Západnú Vidlovú vežu od Veľkej Vidlovej veže. Zprava, od Východnej Vidlovej veže ju oddeľuje Lieviková štrbina. Východná Vidlová veža je oddelená od Kežmarského štítu Kežmarskou štrbinou.
Nástup pod J stenu - ako na J stenu Kežmarského štítu a odtiaľ ľahkým terénom (I-II miestami III, v prípade že z dolinky tečie vodopád, okolo vodopádu zľava, v hladkých platniach pod rampami býva natiahnutý fix /1 nit/ ) do Cmitera - kotlinky v hornej časti Skalnatej doliny tvoriacej uzáver ohraničený Lomnickým štítom, hrebeňom Vidlových veží a Kežmarským štítom. V zime je prístup do Cmitera značne lavinózny.

Zostup:

Zostup: (Pozri tiež Vidlový hrebeň)1. Z vrcholu Veľkej Vidlovej veže na JZ po rebre (hrebeň ostáva vpravo ) a nadol do rokliny (zlanenie), ktorá spadá zo štrbiny medzi druhou a tretou vežou západného hrebeňa. Roklina sa dolu láme stienkou. Ňou zlanenie do žľabu Vidlového sedla. Žľabom zostúpime k jeho ústiu (II). Ďalší zostup Cmiterom je nebezpečný pre padanie kamenia zo stien Lomnického štítu. Vhodnejšie je vystúpiť popod južné úpatie Západnej Vidlovej veže pretraverzovať platňovitý svah na východnú hranu Lomnického štítu (dva stožiare, reťaze), ktorou sa dostaneme na vrcholovú stanicu lanovky. Odtiaľ zostup ako z Lomnického štítu.
Z Východnej Vidlovej veže je možné zostúpiť smerom ku Kežmarskej štrbine ľavou stranou hrebeňa a potom 12m zlanením kolmého výšvihu (slučky), trochu ďalej hrebeňom z pravej strany a zlanením na sever tesne pod Kežmarskú štrbinu (slučky). Ďalej do štrbiny a Cmitera cez cestu č.13 (ťažké II-III), alebo ľahšie hrebeňom na vrchol Kežmarského štítu (II a pol hod).