Home      Velická stena - 2230 m
Výber steny / Face selection:    SW   W   NW  
Popis:

Mohutný masív Velických Granátov delí Velickú a Slavkovskú dolinu. Pozri aj Miestopis Velických Granátov . Hrebeň Granátových veží má 4 výrazné vrcholy: Rohatú vežu, Veľkú Granátovú vežu, Dvojitú vežu a Velickú kopu.Tieto vysielajú do Velickej doliny mohutné rebrá, ktoré sa nad dolinou lámu zráznymi stenami. Velická stena sa vypína nad Velickou dolinou ako výbežok pod Dvojitou vežou a Sedlom pod Dvojitou, od ktorých je oddelená Granátovou lávkou. Z ľavej strany od Granátovej steny a Granátovej vežičky ju oddeľuje Žlab pod Dvojitou, ktorý spadá z Dolnej Granátovej štrbiny. Od Dvojitej veže je oddelená trávnatým sedlom, cez ktoré prebieha Granátová lávka. Z pravej strany je ohraničená Ľavou a Pravou Velickou vežou, medzi ktorými prebiehajú hlboké žľaby. Velická stena poskytuje horolezecké cesty v JZ, Z a SZ stene. Z a SZ stena sa vypína nad Kvetnicou - prostrednou terasou Velickej doliny nad Večným dažďom. Vyhľadávaná je najmä Z stena, ktorá poskytuje pekné lezenie v pevnej skale.

Prístup pod JZ stenu: Zo Sliezskeho domu chodníkom na Poľský hrebeń.Pod večným dažďom odbočíme doprava smerom k vodnému žlabu, ktorým hore (cesta č.6) do trávnatého kotla pod samotnou stenou. Alternatívou je prístup ako k Z stene k ceste "Cez výlom" do sedielka na rebierku, ktoré delí Z a JZ stenu. Odtiaľ krátke zlanenie (borhák) do spomínaného trávnatého kotla.K cestám v pravej časti cestou číslo 7.

Prístup pod Z a SZ stenu: Zo Sliezskeho domu chodníkom na Poľský hrebeń.Nad Večným dažďom už v Kvetnici odbočíme doprava trávnatým chodníčkom do výraznej depresie spadajúcej spod západnej steny, ktorá je zakončená trávnatou plošinou, nad ktorou je v pravej časti Velickej steny jaskyňka. Z plošiny komínikom doľava na rebierko nad Žlabom pod Dvojitou (II,III).(Pod hrebienkom -reťaz a borháky, možno využiť na zlanenie pri zostupe z Velickej steny) - prístup k cestám č.1. a 2. v západnej stene a ďalej rampou, ktorá pretína SZ stenu k cestám zo SZ.

Zostup:

Zostup z Velickej steny.
1. Z vrcholu do trávnatého sedielka smerom k Dvojitej veži na Granátovú lávku, a potom doľava do strmého kotla, trávnatým chodníčkom dole po ľavej strane kotla, ktorý sa zvažuje do Žlabu pod dvojitou. Nepokračujeme do žlabu, ale vodorovne na hranu SZ steny nad žľabom na rampu pretínajúcu SZ stenu Velickej steny. Rampou dole až na rebierko, ktoré oddeľuje Žlab pod Dvojitou od plošiny s jaskyňkou pod Z stenou.(Pozri prístup pod Z stenu ) Prekročíme rebierko doľava dole (reťaz, borháky, možné zlanenie) do kotlíka so spomínanou jaskyňou a žlabom pokračujeme dole do Kvetnice - Velickej doliny na turistický chodník (II,III).
2. Po Granátovej lávke vodorovne doprava pod Velickú kopu a ďalej, až na jej koniec. Potom strmo dole žľabom ľahko až na turistický chodník vedúci z Hrebienka na Sliezsky dom. Pohyb po Granátovej lávke, ktorá sa tiahne masívom Velických Granátov nad Velickou dolinou a je priestupná od Sliezského domu až po Poľský hrebeň je z dôvodu ochrany prírody zakázaný. Použite preto tento chodník len v prípade núdze.