Home      Tupá - 2293 m
Výber steny / Face selection:    NW  
Popis:

Tupá spadá do Zlomiskovej doliny mohutnou SZ stenou. Od masívu Končistej ju oddeľuje ľahko priechodné Lúčne sedlo, od Ostrvy Sedlo pod Ostrvou, kade prechádza turistická tatranská magistrála. Od suťového vrcholu Klinu hu oddeľuje široká Tupá priehyba. SZ stena vrcholí asi v 500m vysokom centrálnom rebre. Asi 1000m široká stena má charakter mohutných rebier oddelených žlabmi. Rebrá sú tvorené mnohými pilierikmi a vežičkami a terén je značne prerastený trávou. Blízkosť Chaty pri Popradskom plese, charakter steny a ľahký zostup ju predurčujú najmä na dlhšie zimné mixové lezenie. Skalné pasáže v stene dosahujú v priemere IV stupeň obtiažnosti. Pre tieto vlastnosti je zimné lezenie v tejto stene veľmi obľúbené. Žlaby sú v zime pri vysokom stave snehu veľmi lavinózne a pri nepriaznivej lavínovej situácii je lepšie zamerať sa na výstupy rebrami. Dĺžku a čas výstupov nie je dobré podcenovať, tieto sú uvedené skôr pre ideálne podmienky, výstup môže trvať mnoho hodín. Horolezecké podnikanie v stene sa rozvinulo pravdepodobne dávno s nástupom prvého tatranského zimného podnikania. Členité rebrá pretkané mnohými kútikmi a vežičkami dovoľujú priestup mnohými smermi, a tak je dosť problematické zaznamenať presný smer výstupu, vďaka čomu nám autori mnohých prvovýstupov zostanú asi nepoznaní. Umožňuje to však hľadať si pri výstupe smer, ktorý prinesie radosť z výstupu úmerný k schopnostiam horolezca. Cesty a autori prvovýstupov, resp. opisu výstupu, ktorých uvádzame v prehľade ciest slúžia skôr pre ľahšie rozlíšenie výstupov v tejto širokej stene, ako pre presné zaznamenanie horolezeckého podnikania v stene.

Zostup:

Zostup z Tupej je pomerne jednoduchý, pretože východná strana SZ zrázov zvažujúca sa do Štôlskej dolinky predstavuje nenáročný turistický terén. Sú dve možnosti zostupu. Z ľavej časti steny k Lúčnemu sedlu a žľabom do Zlomísk k Ľadovému plesu a Zlomiskovou dolinou k Popradskému plesu. Druhou možnosťou je ľahký výstup držiac sa vľavo od hrebeňa k vrcholu Tupej a ľahko do Sedla pod Ostrvou (výhodnejšie pre výstupy v pravej časti steny, a tiež pri lavínoznosti Lúčneho sedla). Zo sedla turistickým chodníkom k Popradskému plesu. (CH) Pozor na lavínozný terén v oblasti Lúčneho sedla, ale aj svahu pod Tupou priehybou.