Home      Strelecká veža - 2130 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Osamotená vyvýšenina v prostriedku Veľkej Studenej doliny. Na J a V sa láme strmými stenami a budí dojem veže. Zo strany Streleckých polí má nepatrnú relatívnu výšku. Južná stena Streleckej veže patrí medzi vyhľadávané a obľúbené horolezecké ciele pre svoju južnú expozíciu a pevnú sklalu. Najmä ľavý a pravý pilier býva častým cieľom horolezcov. Prístup:za Bránou vo Veľkej Studenej doline odbočíme doprava z turistickej značky vedúcej k Zbojníckej chate a chodníčkom v kosodrevine k Studeným plesám a suťoviskom pod stenu.

Zostup:

Zostup na S chodníčkom na Strelecké polia (CH.), smerom k žltej turistickej značke vedúcej z Priečneho sedla na Zbojnícku chatu. (45 min)