Home      Stena pod Skokom - 1860 m
Výber steny / Face selection:    W  
Popis:

Stena a Veža pod Skokom sú okrajové steny pod západným svahom Patrie vysoké 100 až 120 metrov, ktoré spadajú do Mlynickej doliny pod vodopádom Skok. Tieto steny nekončia na vrchole Patrie, ale tvoriac akúsi Galériu Patrie plynule prechádzajú do sutinoviska v jej západných svahoch. Severnejšia štíhlejšia a vyššia Veža pod Skokom je oddelená od Širšej skalnej formácie Steny pod Skokom sutinovým Žľabom pod Skokom. Svojím charakterom pripomínajú skôr cvičné skaly, hoci sú tu technicky náročné cesty. Obe sú chodecký prístupné zo západného úbočia Patrie. Na prvý výstup v tomto masíve v roku 1962 nadviazali výstupy okolo roku 1980 a neskôr. Pre blízky nástup a pohodlný zostup sú vyhľadávané najmä v nestálejšom počasí.
Prístup: Obe skalné formácie sú ľahko viditeľné a ľahko prístupné z turistického chodníka vedúceho Mlynickou dolinou. Od lyžiarskeho areálu FIS na Štrbskom plese asi 40 minút, blízko pred vodopádom Skok na Prostrednej Mlynickej poľane odbočíme doprava prekročíme potok a chodeckým trávnato sutinovým terénom sa dostaneme priamo pod steny.

Stena pod Limbou. Stena pod Skokom pokračuje smerom doprava skalnými vyvýšeninami s výškou okolo 120 metrov. Poľský lezec Marek Pronobis, ktorý je autorom ciest v tejto oblasti, nazval tento sektor Stena pod Limbou podľa výraznej Limby viditeľnej už z chodníka do Mlynickej doliny. Je oddelená od pravej časti Steny pod Skokom výrazným schodným žlabom. Prístup pod stenu podobne ako k Stene pod Skokom. Cesty sú krátke, vyznačujú sa podľa autorov pomerne pevnou skalou, sú vhodné najmä pri nestabilnom počasí, keď sa vyššie v dolinách podnikať nedá.

Zostup:

Zostup: Z vrcholu Veže i Steny pod Skokom traverzom doľava trávnato sutinovým úbočím Patrie a dole, tesne pred vodopádom Skok prekročíme potok na turistický chodník (chodecký terén). Zo steny pod Skokom možno zostúpiť doľava a Žľabom pod Skokom dole.
Zostup zo Steny pod Limbou: Po ukončení ciest asi 20m cez kosodrevinu na položené rebierko, ktorým cca 50-100 m, a potom doľava (smerom k Stene pod Skokom) do žlabu, ktorý je medzi stenou pod Skokom a Stenou pod Limbou, ktorým ľahko dole pod stenu - cca 10 min.