Home      Solisko Furkotské - 2320 m
Výber steny / Face selection:    NE  
Popis:

Furkotské Solisko z Mlynickej doliny: Furkotské Solisko od Štrbského resp. Mlynického Soliska delí sedlo Šedá lávka a od vrcholu Malého Soliska Vysoká lávka. Pod oboma sedlami spadajú hlboké žlaby. Furkotské Solisko z východnej strany sa čnie nad Mlynickou dolinou nad prahom zvaným Mlynická záhradka. Už dávnejšie bol vrchol považovaný za nižší vrchol Malého Soliska. Z horolezeckého hľadiska bol považovaný za druhoradý vrchol hrebeňa. Jeho pozvoľné V úbočie je sutinové a trávou porastené a predstavuje chodecký terén. SV stena štítu nad Mlynickou záhradkou je strmšia a začína skalnou bariérou, ktorá nedávno (2007) prilákala v zime najmä lezcov z Liptova. Stena poskytuje krátke, ale výživné mixové lezenie, teda je vhodná skôr na zimné krátke dni. Výška ciest je od 150 do 200m. Informácie o "Liptovskom sektore", ako nazvali túto malú oblasť liptáci zaslal Ivan Staroň.
Prístup pod stenu:Žlto značkovaným chodníkom do Mlynickej doliny až ponad vodopád Skok, príhodným terénom - odbočíme doľava do Mlynickej záhradky. Zo Štrbského plesa cca 2,5 hod.

Facebook - viac foto

Zostup:

Zostup: Ak chceme pokračovať ľahkým terénom po pilieri na vrchol tak je praktickejší zostup na stranu Furkotskej doliny, doľava do Šedej lávky a zo sedla dolu žlabom - (Z strana cesta č.5. ,CH -I, 1 hod.) Zvyčajne sa však po dolezení ciest nepostupuje na vrchol, ale zostupuje doľava do žlabu a späť pod stenu do Mlynickej záhradky. (30min.)