Home      Rysy - 2503 m
Výber steny / Face selection:    E  
Popis:

Rysy predstavujú turisticky prístupný populárny "leninský" vrchol tatier, hoci pravdepodobne na ňom Lenin nikdy nebol. Rysy majú tri vrcholy, JV (2473m), Prostredný (2503) a SZ (2499m) Prostredný a SZ vrchol oddeľuje Zadná priehyba v Rysoch. Smerom na západ pokračuje hlavný hrebeň Vysokých Tatier a smerom na sever cez Sedielko pod Rysmi na Malé Rysy a Veľký Žabí štít hrebeň k Malému Žabiemu štítu. Oba hrebene predstavujú hranicu medzi Slovenskom a Poľskom. Rysy oddeľuje od Ťažkého štítu sedlo Váha predstavujúce priechod medzi Ťažkou dolinou (resp. Bielovodskou dolinou) a Dolinkou pod Váhou (pod sedlom v suti turistická chata), ktorá je v odnoži Kotliny Žabích plies tvoriac pravý uzáver Mengusovskej doliny. Okolo chaty vedie červeno značkovaný turistický chodník Mengusovská dolina-Rysy. Z horolezeckého hľadiska je zaujímavá najmä V-SV stena, ktorá sa vypína nad Ťažkou vežou v Ťažkej doline. V určitých partiách je stena rozlámaná, takže vhodnejšia na lezenie v zime. Výstupy v tejto stene boli vyhľadávané najmä v 70 - 80 rokoch, 20 stor. Určite však predstavujú výzvu aj pre novú generáciu horolezcov najmä v zimnom období.

Miestopis podľa AP

Prístup pod V-SV stenu buď, zo sedla Váha, dole do Ťažkej doliny a od Zmrzlého plesa hore pod stenu (cca 1 hod.) resp. z Bielovodskej doliny k Zmrzlému plesu. Podrobnejšie pozri prístup pri Galérii Ganku.

Zostup:

Najjednoduchší zostup - červenou turistickou značkou do sedla Váha a dole doprava na Chatu pod Rysmi (30 min). V prípade zostupu do Bielovodskej doliny, zo sedla Váha doľava strmo dole do Ťažkej doliny k Zmrzlému plesu (cca 1 hod., v zime lavinózne!) a ďalej chodníkom dole na Poľanu pod Vysokou.