Home      Rumanov štít - 2428 m
Výber steny / Face selection:    NE  
Popis:

Rumanov štít je pomenovaný podľa chýrneho štôlskeho horského vodcu Jána Rumana mladšieho, hoci so štítom nemal vlastne ani nič spoločné. Rumanov štít nad Kačacou dolinou sa podobá hradnej bašte. Rozprestiera sa medzi Zlobivou a Gankami. Od Zlobivej, respektíve Zlobných zubov, ho delí Vyšná Zlobná štrbina a od Veľkého Ganku Ganková štrbina. Má dva vrcholy - SZ - hlavný vrchol a nižší JV vrchol (cca 2419m). Medzi vrcholmi je Rumanova štrbina. Zatiaľ čo zo Zlomiskovej doliny je štít ľahko dostupný, nad Kačacou dolinou sa vypína impozantná SV stena. SV stena patrí k veľkým stenám Tatier. Vypína sa do výšky 600 metrov nad Kačacím žľabom.Zľava i zprava ju ohraničujú mohutné piliere, prostriedok steny tvorí hlboké Rumanove koryto. Vpravo od koryta vystupuje výrazný prostredný pilier ktoý vo výške 2100 metrov zaniká v stene. Štítová 200 metrov vysoká stena má tvar päťuholníka. Sutinová plošina pod štítovou stenou vybieha doľava ľahká rína a doprava rampa na okrajové piliere (Spolu s korytom tvoria tvar Y). Umožňuje to rozličné kombinácie výstupov v dolnej a hornej časti steny. Väčšina prvovýstupov prebiehala v lete. Pre svoju odľahlosť však poskytuje stena v zime vážne a hodnotné kombinované výstupy alpského typu.
Prístup pod SV stenu
Od Popradského plesa: Cez Západnú Železnú bránu. Dolinou Zlomísk do Rumanovej dolinky - pozri prístup pod Veľký Ganek. Na prahu dolinky ľahko do Strážneho sedla. Sedlo oddeľuje Západný Železný štít od výbežku Kozej Stráže. Od sedla pokračujeme priamo terasou na Západnú Železnú bránu, ktorá oddeľuje Západný Železný štít od Malej Snežnej Kopy. Zo Západnej železnej brány pretraverzujeme Snehovú terasu až do Železnej Kotliny,ňou a Gerlachovskými spádmi zostúpime ku Zelenému plesu . Alternatívou je priestup cez ľahšiu Východnú Železnú bránu a spádmi ku Zelenému plesu, ktorý je však dlhší.

Najťažšou variantou avšak pri vysokom stave snehu možno najpraktickejšou je zostup Kačacím žlabom priamo pod stenu. Kačací žlab je v závere pod Západnou železnou bránou ukončený prahom. Nepríjemné a lámavé lezenie (IV) Z pohľadu zdola sa prah prekonáva z ľavej strany žľabu. Prah je možné zlaniť cez nové stanovištia (2017).Schéma zlanenia
Vlado German pripravil vo VT v r.2017 Zlanenie do Kačacej doliny , za čo mu patrí naša vďaka.
Od Sliezskeho domu: Turistickým chodníkom cez Poľský hrebeň do Litvorovej a dole prahom odbočíme do Kačacej doliny ku Kačaciemu plesu a Zelenému plesu. Ľavou vetvou cez prah do Kačacieho žľabu (v zime podľa stavu snehu) a pod stenu. (CH) Dlhé ale najľahšie.
Z Bielovodskej doliny pozri prístup pod Galériu Ganku. Od horolezeckého táboriska ďalej turistickým chodníkom smerujúcim na Poľský hrebeň nad prah Kačacej doliny a do nej. (CH)
Ústup zo SV steny:Z plošiny pod štítovou stenou ľavou rínou na sedielko v ľavom pilieri. Zo sedielka cez pilier na druhú stranu do žľabu spadajúceho z Vyšnej Zlobnej štrbiny. Ním hore do štrbiny (II-III) 1 hod.

Zostup:

Zostup z Rumanovho štítu do Rumanovej doliny.Z hlavného SZ vrchola ostrým hrebeňom do Rumanovej štrbiny, z nej hore na JV vrchol. Z JV vrcholu žlabom na J na trávnatú terasu. Z jej JV konca žlabom do Rumanovej doliny. (II). Terén zo strany Rumanovej doliny je ľahko priechodný.