Home      Pusté veže - 1900 m
Výber steny / Face selection:    N  
Popis:

Pusté veže sú dve výrazné veže Zadná a Predná Pustá veža v dlhom severnom výbežku Malého Ganku na sever od Kačacej veže. Od Kačacej veže oddeľuje Zadnú Pustú vežu Pustá lávka (priechodná z Českej do Kačacej doliny) Na sever od Zadnej Pustej veže sa hrebeň rozvidluje na dva konečné výbežky: cez Pustú priehybu (ktorá je zo strany Českej doliny ľahko dostupná) na Pustú Stráž, ktorá tvorí výbežok na rozhraní Kačacej a Českej doliny. Smerom k Zmrzlému plesu vysiela Zadná Pustá veža krátky výbežok cez Pustú štrbinu na Prednú Pustú vežu. Steny Pustých veží sú pomerne lámavé, a preto sú vhodné najmä na zimné podnikanie. Horolezecky zaujímavá je najmä S stena Prednej Pustej stráže. SZ pilier zabiehajúci najhlbšie do Českej doliny a smerujúci k Zmrzlému plesu delí stenu skôr na V a Z časť. V tomto sprievodcovi sú oba tieto popísané ako S stena. Pekné mixové cesty sa tu objavili až koncom 90. rokov.
Prístup pod stenu: Na Poľanu pod Vysokou na Horolezecké táborisko (Viď popis-Bielovodská dolina).Z horolezeckého táboriska v Bielovodskej doline, pri poľane pod Vysokou na okraj Zmrzlého plesa (1 a 1/2 hod.) Z miesta kde vyteká potok z plesa, smerujeme šikmo doľava hore pod steny. Od Českého plesa asi 40 min. Fotografie a topo vypracoval a zaslal Vilo Jakubec, za čo mu patrí naša vďaka.

Zostup:

Zostup Hrebeňom alebo obídením hrebeňa po ľavej strane na Pustú lávku pod Kačacou vežou. Na stranu Kačacej doliny žľabom dole, alebo najjednoduchšie a najlepšie, trávnato skalnou lávkou dole k Zmrzlému plesu v Českej doline. (Podobne ako pri zostupe z Galérie Ganku cez Pustú lávku) Ďalej chodníkom dole na Poľanu. V zime pohodlný zostup snehom aj z Pustej štrbiny smerom pod Galériu Ganku. Zostup