Home      Ošarpance Malý O. - 2327 m
Výber steny / Face selection:    SE   W  
Popis:

Tri nad sebou stojace veže: Malý, Prostredný a Veľký Ošarpanec tvoria jedinečný hrebeň Ošarpancov s pevnou jednoliatou skalou. Ošarpance sú zakončením bočného výbežku hrebeňa od Vysokej cez Dračí štít smerom na JV do Zlomiskovej doliny. Od Dračieho štítu ich oddeľuje Dračia štrbina za ktorou juhovýchodne nasleduje:Veľký Ošarpanec, Vyšná Ošarpaná štrbina, Prostredný Ošarpanec, Nižná Ošarpaná Štrbina a Malý Ošarpanec. Na JV sa Malý Ošarpanec láme v 150m vysokú stenu opancierovanú obrovskými platňami, ktoré sú častým cieľom horolezcov. Pekné cesty poskytuje aj Západná strana Ošarpancov od Dračej dolinky, a taktiež Východná stena od Rumanovej dolinky.
Prístup pod stenu. Od Popradského plesa cez potok chodníkom do Zlomiskovej doliny až na hornú terasu. Odtiaľ po Z brehu ľadového potoka až pod prah vybiehajúci z terasy smerom do Rumanovej dolinky. Odtiaľ doľava hore trávnato-sutinovým úbočím, kde je znateľný chodníček vedúci až do kotlinky pod Dračím sedlom, suťou a trávou k platniam Ošarpancov. (1,45 hod.)

Zostup:

1. Zostup z Malého Ošarpanca zlanením: Nad JV platňami je trávnatá rampa, nad ňou je veľká položená platňa, cez ktorú vedie cesta hrebeňom Ošarpancov. Na túto rampu ústi Komarnického komín (III) v Z stene Malého Ošarpanca. Z rampy doľava k ústiu komína kde sú umiestnené zlaňovacie retiazky a borháky (3st./5bh, V.Tatarka-2000).
2. Zostup SZ hrebeňom do Dračej Štrbiny:(III, AO), 0,5 hod. Z pukliny vrcholu Velkého Ošarpanca na Z dole, obkračujúc hranu, na platňovú rímsu. Rímsou doprava na V až na koniec a strmo dole na širokú platňovitú plošinu SZ hrebeňa. Pod ňou sa hrebeň kolmo láme do Dračej štrbiny. Teraz: Alebo: (A). Po platniach dole na Z a zlanením cez tri previsy 12 metrov, čiastočne voľne vo vzduchu, na trávnatú lávku. ďalej ľahko do štrbiny. Alebo: (B). Priamo cez SZ zráz 17 metrov zlanením, exponovane, na plošinku SZ hrebeňa tesne nad Dračou štrbinou. Z Dračej štrbiny na JZ spočiatku plytkým žľabom, ktorý nižšie prechádza v hlbokú roklinu. Zľabom dole, ak je v rokline sneh, obídeme ju pravým sutinovým úbočím až na terasu pod Dračím sedlom.