Home      Ostrva Predná - 1960 m
Výber steny / Face selection:    W  
Popis:

Ostrva je rozložitý vrchol, ktorým končí južný výbežok hrebeňa od Popradského Ľadového štítu cez Lúčne sedlo, Tupú a sedlo pod Ostrvou. Štítový hrebeň Ostrvy tvoria tri výrazné blízko seba ležiace vyvýšeniny, málo sa líšiace výškou Najvyššia z nich je vyvýšenina na SV, teda najbližšie nad sedlom pod Ostrvou. Od JZ sa tento hrebeň končí širokým chrbátom porasteným kosodrevinou. Tento južný hrebeň má tri vyvýšeniny Zadná, Prostredná a Predná Ostrva. Na Západ do Mengusovskej doliny sa láme hrebeň skalnatým zrázom - Z stenou. Asi 200 metrov nad dolinou vytvára kolmú Galériu Ostrvy. (Pozri Ostrva Galéria). Nižšie tento južný hrebeň prechádza ešte v širší chrbát, nazývaný Smrekovec. Úzka štrbina medzí Ostrvou a Zadnou Ostrvou je Vyšná Ostrvová bránka, štrbina medzi Zadnou Ostrvou a Prednou Ostrvou Nižná Ostrvová bránka. Sedlo medzi Prostrednou Ostrvou a Prednou Ostrvou je Malá Ostrvová Bránka. V hornej časti západných zrázov Ostrvy v blízkosti štítových stien Zadnej Ostrvy sa vypína Ihla v Ostrve. Od Zadnej Ostrvy ju oddeľuje Vyšné sedielko pod Ihlou Bezprostredne pod ňou leží Nižné sedielko pod Ihlou, nad ktorým sa vypína Malá Ihla v Ostrve.
Predná Ostrva je teda najkrajnejšia vyvýšenina Ostrvy, oddelená od Prostrednej Ostrvy Malou Ostrvovou bránkou, do ktorej ústí z doliny výrazný žľab (tzv. filmársky žľab), kým jej južný hrebeň, nazývaný Smrekovec, spadá do pásma kosodreviny a lesa. Do Mengusovskej doliny spadá mohutným pilierom.

Prístup pod stenu: Z Turistickej značky na Popradské pleso odbočíme na Symbolický cintorín. Nad kaplnkou hore chodníkom v kosodrevine a suti priamo pod Ľavú vežu Galérie Ostrvy (asi 30 min.) Pod Prednú Ostrvu sa dostaneme chodníčkom doprava popod západnou stenou resp. pod galériou. Miestami dnes zarastené.

Zostup:

Zostup z Prednej Ostrvy - kedysi sa dalo chodníčkom zostúpiť na juh cez Smrekovec a dole až na poľanu, kde bolo bývalé horolezecké táborisko (pri moste na asfaltke vedúcej na Popradské pleso) Chodník je dnes značne zarastený. Praktickejší je prechod po východných úbočiach hrebeňa Ostrvy (chodecký terén) smerom na magistrálu na Sedlo pod Ostrvou. Magistrálou dole na Popradské pleso