Home      Ostrva Galéria - 1984 m
Výber steny / Face selection:    W  
Popis:

Ostrva je rozložitý vrchol, ktorým končí južný výbežok hrebeňa od Popradského Ľadového štítu cez Lúčne sedlo, Tupú a sedlo pod Ostrvou. Od Juhozápadu sa hrebeň končí širokým chrbátom porasteným kosodrevinou. Tento hrebeň má tri vyvýšeniny Zadná, Prostredná a Predná Ostrva. Na Západ do Mengusovskej doliny sa láme skalnatým zrázom. Asi 200 metrov nad dolinou vytvára kolmú Galériu Ostrvy . Galériu tvoria tri výrazné veže: Ľavá veža (ĽV), Prostredná veža (PRV) a Pravá veža (PV). Pre jej relatívnu dostupnosť a blízkosť Popradského Plesa tu vzniklo v 70 rokoch mnoho technických ciest, z ktorých mnoho sa lezie v súčasnosti voľne a predstavujú moderné a pekné športové cesty. Niektoré cesty čakajú na svoj RP prelez a sú výzvou pre súčasných lezcov. Pribudli tu však aj nové cesty.

Prístup pod stenu: Z Turistickej značky na Popradské pleso odbočíme na Symbolický cintorín. Nad kaplnkou hore chodníkom v kosodrevine a suti priamo pod Ľavú vežu Galérie Ostrvy (asi 30 min.)

Zostup:

Zostup z Galérie Ostrvy
1. Traverzom doľava po Galérii až do žľabu z Vyšnej Ostrvovej Bránky. Žľabom dole (znateľný chodníček CH).

2. Zlanením cez osadené borháky:
Ľavá veža: cestou č.5 - Dieška-Halás-Marek
Ľavá veža: cestou č.32 - Správny čas
Prostredná veža: cestou č.16 - Pietní
Pravá veža: cestou č.26 - Akoriabe
Zlaniť je možné z viacerých ciest.