Home      Opálová veža - 2250 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Mohutný masív Velických Granátov delí Velickú a Slavkovskú dolinu. Pozri aj Miestopis Velických Granátov . Hrebeň Granátových veží má 4 výrazné vrcholy: Rohatú vežu, Veľkú Granátovú vežu, Dvojitú vežu a Velickú kopu.Tieto vysielajú do Velickej doliny mohutné rebrá, ktoré sa nad dolinou lámu zráznymi stenami. Trojvrcholová Opálová veža sa vypína nad Opálovou stenou, presnejšie nad Granátovým kotlom, cez ktorý prebieha Granátová lávka až po Opálové sedlo, oddeľujúce Opálovú stenu a vežu. Medzi Opálovou stenou a Granátovou stenou prebieha z doliny vedúci Granátový žľab, ktorý ústi v spomínanom Granátovom kotli. Veža je vlastne JZ výbežkom Rohatej veže, od ktorej je oddelená Štrbinou pod Opálovou vežou. Tri vrcholy Opálovej veže sú: prostredný - hlavný a najmasívnejší a JZ a JV vrchol vo forme menších vežičiek. J a JZ orientovaná stena veže poskytuje pekné, najmä letné lezenie v pevnej skale. (Pozri aj Opálová stena).

Prístup pod J stenu: Zo Sliezskeho domu turistickým chodníkom na Poľský hrebeň. V Hornej časti Kvetnice odbočíme doprava trávnatým chodníčkom pod stenu Opálovej veže hore po chodníčku v trávnatom pleci ktoré je paralelné s Kvetnicovým žlabom. Chodník ďalej vedie popod Opálovú stenu pomedzi Opálové Mníchy a hore cez malé sedielko za Mníchom a popod skaly na strane Granátového kotla a platňovitými skalkami a trávami až na Granátovú lávku do kotla. (horná časť za mníchmi II). Z Granátovej lávky pod J stenu.

Zostup:

Zostup: Z Hlavného vrcholu dolu smerom ku Štrbine pod Opálovou vežou po blokoch až na trávnatú plošinu, z nej dole strmo trávnatou rampou až do štrbiny za vežičkou, okolo nej sprava na Štrbinu pod Opálovou vežou. Zo štrbiny na strane Velickej doliny vodorovne popod hrebeň až za Rohatú vežu do Rohatej štrbiny, ktorá oddeľuje Rohatú vežu od Granátového Rohu. Zo štrbiny dole žlabom ľahko na Granátovú lávku. Z nej do Velickej doliny - Kvetnice ako pri prístupe pod stenu. (I) 1,5 hod.