Home      Mlynár Malý - 1975 m
Výber steny / Face selection:    NE  
Popis:

Malý Mlynár predstavuje z pohľadu z Bielovodskej doliny prvú výraznejšiu skalnú vyvýšeninu v mohutnom S hrebeni Mlynára. Tento hrebeň delí Bielovodskú dolinu od Žabej doliny Bielovodskej. Malý Mlynár má dva vrcholy, vyšší JV vrchol a nižší SZ vrchol, ktorý od porasteného hrebeňa Skorušniakov delí Vyšné Skorušie sedlo. Na Juh smerom k Mlynáru hrebeň klesá ku Priehybe pod Malým Mlynárom. Zľava rozoznávame v masíve Malého Mlynára V stenu, SV stenu JV hlavného vrcholu o výške asi 350 metrov, ktorú delí od SV steny nižšieho SZ vrcholu hlboká depresia, vrcholiaca v Štrbine v Malom Mlynári. Ďalej vpravo je 250m vysoký S pilier, ktorý sa láme doprava do SZ steny nad žľabom, ktorý spadá z Vyšného Skorušieho sedla. Steny pre pomerne pevnú skalu sú často vyhľadávané horolezcami. Cesty, ktoré vedú v spomínaných stenách sú zaujímavé, avšak náročné a exponované a poskytujú možnosti na letné i zimné podnikanie. Stena sa v 60 - 70 rokoch stala častým cieľom najmä poľských horolezcov.

Prístup pod spomínané steny je pomerne komplikovaný a dlhý. Bielovodskou dolinou z Lysej Poľany turistickou značkou až na prvú výraznejšiu tzv. Podúplazskú Poľanu.(Asi 5 min. od sútoku Bielej vody a Žabieho potoka - most) Na poľane vpravo je turistický prístrešok. (1,5 - 2 hod.) Zľava sú viditeľné strmé veže masívu Zámkov, sprava je porastený masív Skorušniakov a Malý Mlynár. Z Podúplazskej Poľany sa využívajú dve možnosti prístupu pod samotné steny.
1. Žľabom Malého Mlynára - priamo z Bielovodskej doliny. Tento prístup je výhodný najmä v zime na stabilnej a nosnej snehovej prikrývke v žľabe. V lete predstavuje žľab strmý a nepríjemný trávnato-skalný terén. Z poľany cez les až do veľkého kameňami vyplneného Malého Mlynárovho žľabu, ktorý spadá priamo zo SV steny. Žľabom hore po moréne až do miesta kde sa prehĺbuje a skrúca doľava a nad nami je veľký skalný prah. Tu šikmo doľava hore po exponovaných poličkách a trávnatých stupňoch na trávniky pod Skoruším mníchom. Odtiaľ zase šikmo doprava už nad spomínaným prahom do širokej trávnato-skalnej depresie pod SV stenou (I-II), Od poľany -cca 2 hodiny. Pod V stenu sa dostaneme pomocou výstupu č.1. Pod pravú časť SV steny a pod SZ stenu traverzom doprava a hore popod steny trávnato skalnými lávkami a žľabom až na malé sedielko, z neho dole a priamo popod SZ stenu smerom k Vyšnému Skorušiemu sedlu (I-II) 30 min. - 1 hod.
2. Do Vyšného Skorušieho sedla - cez Žabiu dolinu Bielovodskú Tento prístup je príjemnejší i keď prístup do doliny je taktiež pomerne strmý. Z Podúplazskej Poľany 4 m. za prístreškom zahneme strmo doprava (akoby späť) do lesa na znateľný chodníček, prehradený po 100 m. drevenou rampou. (V súčasnosti je prístup do doliny zakázaný návštevným poriadkom TANAPu). Za rampou pokračuje znateľný chodníček po lesnatom rebre v serpentínach hore až k lávke ponad Žabí potok. Ďalej chodníkom až k výtoku potoka z plesa pod morénou Nižného Žabieho plesa Bielovodského. Prekročíme potok a od SV brehu plesa hore strmou trávou a neskôr trávnatým žľabom na široké Vyšného Skorušie sedlo. Zo sedla popod V stenu a vyššie spomínaným sedielkom a lávkami v opačnom smere pod SV stenu (do sedla CH, 2 - 2,5 hod od poľany).

Zostup:

Najpraktickejší a najjednoduchší zostup z Malého Mlynára je do Žabej doliny Bielovodskej. 1. Z hlavného JV vrcholu priamo dole na západ, trávnato-skalným úbočím s riedkou kosodrevinou nad SV breh Nižného Žabieho plesa Bielovodského (CH, 30 min). 2. Zostup cez Vyšné Skorušie sedlo. Z hlavného JV vrcholu hrebeňom na SZ a cez plytké sedielko na málo výrazný nižší SZ vrchol štítu. Z neho ďalej SZ hrebeňom, strmo nadol lámavými stupňami (možno ich obísť zľava), na široké Vyšné Skorušie sedlo (I, 20 min.) Zo sedla priamo dole na západ, sprvu trávnatým žľabom, potom trávnatým úbočím k SV brehu Nižného Žabieho plesa Bielovodského (CH, 25 min). Od plesa chodníčkom dole v opačnom slede ako pri opísanom prístupe k stenám cez túto dolinu, až na Podúplazskú Poľanu a turistickú značku v Bielovodskej doline (CH, 1 hod).

Zostup Malým Mlymárovým žľabom priamo do Bielovodskej doliny je menej príjemný (strmé trávy, miestami II). Pozri prístup pod steny. V zime za dobrých podmienok na snehu. (Pozor v zime často lavinózne!)