Home      Mengusovská vežička - 2350 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

V západnom hrebeni Veľkého Mengusovského štítu -Z vrcholu, v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier, je výrazná vyvýšenina Mengusovská vežička, ktorá oddeľuje tento hrebeň od západne ležiaceho Hincoveho sedla. Z pohľadu od Hincového plesa je Mengusovská vežička zľava oddelená ľahko dostupným Hincovým sedlom od Čubriny. Vežička spadá na juh trávnatým chrbtom, ktorý sa nad Hincovým plesom prudko láme do trojuholníkovitej J steny. Stenu charakterizujú dva nápadné previsy v podobe očných oblúkov. Stena poskytuje kratšie (4-5 dĺžok), ale pekné letné lezenie v pevnej, vodou vymytej vlnkovanej skale.
Prístup pod J stenu: Turistickým chodníkom z Popradského plesa - modrá značka na Veľké Hincove pleso, ktoré tvorí ohromný skalný amfiteáter. Obídením plesa po ľavej strane na suťovisko pod stenou. Ním hore k stene. (Z Popradského plesa cca 2,5 hod.) Zo susednej kotliny Žabích plies (výhodné z Chaty pod Rysmi) je možné prejsť chodeckým terénom popod južný hrebeň Volovca Mengusovského.

Zostup:

Zostup: Po prelezení steny je možné pokračovať ľahkým terénom až na vrchol vežičky a potom zostúpiť k Hincovému sedlu (hrebeň III), alebo na Hincové sedlo, cca 150 m a dole suťovo trávnatým terénom až k Hincovému plesu, alebo po prelezení ťažkostí samotnej steny (obvyklé) po trávnatom skalnatom úbočí cca 100 m traverzovať doľava na chodníček vedúci z Hincového sedla. V spodnej časti trávnato skalným žľabom, alebo platňovitým žľabom viac vľavo k stene. (Nie žľabom, korý je viac vpravo v stene Čubriny). Chodecký terén cca 45 min.