Home      Malý hrot - 2300 m
Výber steny / Face selection:    W  
Popis:

Malý Hrot je predvrcholom Prostredného hrotu, ktorý oddeľuje od neho Vyšná štrbina v Prostrednom. Od Žltej veže ho oddeľuje sedlo za Prostredným, do ktorého ústi z Malej Studenej doliny Dubkeho lávka a z Veľkej Studenej doliny mohutný žlab. Do Veľkej Studenej doliny spadá na západ impozantnou krátkou a strmou tektonickou platňou. V spádnici troch vrcholov Malého hrotu spadajú na JZ tri piliere. Ľavý severný, ohraničuje spomínanú platňu sprava. Prostredný najvýraznejší, ale najnižší prechádza dolu v skalný výbežok, ktorý uzaviera ústie kotla v pravej časti steny. Pravý pilier je vlastne samostatné rebro, ktoré oddeľuje JZ stenu od výrazného žlabu, ktorý spadá z Vyšnej štrbiny v Prostrednom.
Prístup pod Z a JZ stenu: Z Veľkej Studenej doliny. Chodník na Zbojnícku chatu opustíme za prvým mostom smerom doprava na kamenné pole pod obrovskou roklinou vedúcou na Sedlo pod Prostredným. Priamo hore po skalách a roklinou vedúcou až na sedlo (2,5h. CH).
Z Malej studenej doliny (buď traverzom cez Žltú vežu, alebo) tzv. Dubkeho lávkou, ktorá vedie zo sedla za Žltou stenou k spomínanému sedlu. Spod S steny Žltej steny z Dolinky pod Sedielkom - (2,5h. II-ťažie miesta na Štrbinu za Žltou stenou obchádzame zľava)
Dubkeho lávka - Foto

Zostup:

Najvýhodnejší zostup: Z vrcholu hrebeňom smerom na J do Vyšnej štrbiny v Prostrednom a ďalej dole zliezame rampou na strane Malej Studenej doliny do Sedla za Prostredným. Zo Sedla za Prostredným už spomínanými smermi ako pri prístupe pod stenu.