Home      Lomnická veža Veľká PP - 2211 m
Výber steny / Face selection:    SW  
Popis:

Veľká Lomnická veža je súčasťou Lomnického hrebeňa, ktorý vybieha na J z Lomnického štítu. Od jeho masívu je oddelená Lomnickým sedlom. Táto veža je na stranu Malej Studenej doliny značne členitá s množstvom vežičiek. Charakteristickým útvarom je veža s markantým previsom v hornej časti. Prvý priestup tohoto previsu známy ako cesta "Variant PP" v roku 1967 patrí P.Pochylému a J.Zrustovi.
Prístup pod stenu. Od Zamkovského chaty asi 15 minút na koniec Limbového hájika v dolnej časti Malej Studenej doliny. Odbočíme doprava cez sutinové pole a trávu, pomedzi kosodrevinu, až k veži s charakteristickým previsom.

Zostup:

Zostup doprava kuloárom a pod stenu.