Home      Kôpky - 2354 m
Výber steny / Face selection:    E  
Popis:

Kôpky predstavujú rozložitý masív, ktorý je pokračovaním Popradského hrebeňa smerujúceho severne od Popradského plesa. Celý hrebeň vrcholiaci v Kôpkach oddeľuje Dračiu dolinku v Zlomiskách od Mengusovskej doliny. Kôpky majú dva vrcholy - severný tzv. Veľká kôpka a južný zvaný Malá Kôpka. Medzi nimi sa rozprestiera hrebeň Popradských zubov. V tomto hrebeni smerom od Malej Kôpky je Predná Popradská lávka, Predný PP zub, Prostredná PP lávka, Zadný PP zub a Zadná PP lávka. Smerom na juh sa hrebeň Malej Kôpky delí na hlavný Popradský hrebeň a bočnú JZ vetvu - hrebeň Popradských mníchov. Západné steny Kôpok sú veľmi trávnaté a členité a vhodné najmä na zimné horolezectvo. Východné až JV steny Kôpok spadajúce strmo do Dračej dolinky poskytujú aj letné výstupy. S stena Veľkej Kôpky spadá do dolinky pod Váhou, kde je Chata pod Rysmi. S stenu pretína rampa vhodná na zostup.
Prístup: Pod V a JV steny pozri prístup pod Malú Dračiu Hlavu. V Dračej dolinke pri plese odbočíme doľava pod steny Kôpok. Východné steny sú prístupné z turistického chodníka v Mengusovskej doline, vedúceho k Žabím plesám.

Zostup:

Zostup: Pozri aj doplnkové informácie k stene a druhé foto V steny

Hrebeň Kôpok a Popradských zubov predstavuje obtiažnosť II-III. Zostup je dosť komplikovaný.
1. Do Dolinky pod Váhou (najpraktickejšie)
Hrebeňom na Veľkú Kôpku . Z veľkej Kôpky na sever najprv strmým žliabkom doľava dole, potom doprava na znateľný chodníček (mužíky), ním potom doľava na plece na rampu v severnej stene ktorá sa pri zostupe tiahne zľava doprava dole stenou až do dolinky ku Chate pod Rysmi (II)

2. Do Dračej dolinky
Z rampy asi v polovici je možné tiež traverzovať doprava k hrebeňu Dračích pazúrikov (I), do Štrbiny pod Kôpkami, odtiaľ dole do Dračej dolinky (nepríjemné strmé trávy), alebo hrebeňom s obchádzaním vežičiek do Dračej štrbiny(II-III) a z nej zlanením komínom do Dračej dolinky.
Z Vyšnej štrbiny v Kôpkach, ktorá oddeľuje Malú Kôpku od Popradského hrebeňa, zlanením cez vhľbenie smerujúce priamo dole do Dračej dolinky. (najrýchlejšie, potrebné vlastné stanovištia)

3. Do Mengusovskej doliny (Kotliny žabích plies) V lete nepríjemné
Priamo dole veľkým žlabom v Z stene ,zo Zadnej Popradskej lávky. Cesta AP/V-42 - Szcepanski (I, 1 miesto II, 1 hod.)