Home      Kotlový štít - 2601 m
Výber steny / Face selection:    SW  
Popis:

Kotlový štít je uzlový bod Gerlachovského štítu, v ktorom sa Gerlachovská rázsocha rozvidluje na dve ramená podkovitého pôdorysu, ktoré ohraničujú Gerlachovský kotol. Juhozápadné rameno,ohraničené Batizovskou dolinou, sa nazýva Dromedárov chrbát, ktorý má päť veží. Tie oddeľuje od Kotlového štítu štrbina pod Kotlovým štítom a od Dromedárovho hrbu zase Dromedárova štrbina.Druhá vetva je ohraničená G. kotlom a Velickou dolinou.Ľavé ohraničenie steny tvorí mohutný ľavý pilier steny, ktorý je sprava nad dolinou tvorený trohuholníkovou priečelnou stenou. Sprava je stena piliera ohraničená hlbokou roklinou, ďalej výrazným prostredným pilierom a ďalej Urbanovým žľabom. Výška JZ steny, ktorá spadá do Batizovskej doliny je vysoká okolo 500 m.
Prístup pod JZ stenu: zo Sliezkého domu po červenej značke k Batizovskému plesu a odtiaľ po neznačkovanom chodníku smerom k Batizovskej próbe – a odtiaľ po skalách a suti pod stenu. Cca 1,45 hod. Alebo z Vyšných Hágov po žltej značke strmo na Batizovské pleso a odtiaľ pod stenu. Cca 2,5 až 3 hod. Foto steny s cestami-Jozef Gurník.

Zostup:

Zostup - nakoľko sú vrcholové partie štítu pomerne členité aj keď ide o ľahší terén (I-II) núka sa niekoľko možností zostupu.
Z vrchola steny pokračujeme hrebeňom smerujúcim k hlavnému vrcholu, traverzom, miestami II, do Batizovskej próby resp. hrebeňom až do štrbiny pod Kotlovým štítom a odtiaľ tradičnými výstupmi vedúcimi na Gerlach buď dole do Batizovskej próby (asi najpraktickejšie) a do Batizovskej doliny, alebo pokračujeme ponad kotol, do sedla nad Kotlom a dole Velickou próbou do Velickej doliny,(dlhšie), alebo Dromedárovým chrbtom vľavo od Gerlachovského kotla dole (pozri Gerlachovský štít). Podľa variantu 2- 3 hodiny. (V zime je možnosť zostupu aj Urbanovým žľabom, za predpokladu, že sú vysnežené prahy v žľabe. Pozor na lavinové podmienky!)