Home      Kostolík - 2251 m
Výber steny / Face selection:    NW  
Popis:

Kostolík je osamotená charakteristická veža v hornej časti Batizovskej doliny, pod Batizovským štítom. Od štítu ho oddeľuje široké sedlo Pastrnakova priehyba, ktorá prechádza v SV hranu Kostolíka posiatu veľkými balvanmi. Má dva vrcholy Južný (resp. západný) - nižší a Severný (resp. východný) - vyšší. Najdlhšie cesty poskytuje SZ až Z stena (Pod SZ stenou sú opísané aj ostatné strany veže). Cesty sú krátke max asi do 120 metrov.
Prístup pod steny: Pozri prístup pod J stenu Batizovského štítu.

Zostup:

Zostup z vrcholu Kostolíka: Niektorou z variant cesty č.1. do Pastrnakovej priehyby. Najľahšie zo sedielka medzi vrcholmi výlezovým komínikom vo V stene, potom lávkou doľava na hrebeň a ním do priehyby (normálka).Do východnej steny v smere spomínaného komínika je možné aj zlaniť až na Batizovskú roveň (1x60m).