Home      Kostol Veľký - 2151 m
Výber steny / Face selection:    SW  
Popis:

Pri pohľade z Veľkej Studenej doliny je Veľký kostol veža typického lichobežníkového tvaru situovaná v Prostrednom hrebeni. Vrcholová, skoro vodorovná JZ stena je veľmi efektná. Do Malej Studenej doliny spadá pochmúrnou, iba v dolnej časti čistou skalnatou stenou. Od Chmúrnej veže oddeľuje Veľký Kostol, Bránička, od Malého Kostola ho delí Bráničkový zub, presnejšie Zadná Bránička. Pod vrcholovou platňovitou stenou Veľkého Kostola, zo strany Veľkej Studenej doliny prebieha veľká trávnatá galéria, zvaná Veľká terasa Kostola. Samotná štítová stena je vysoká cca 60 -70 m.

Prístup: z Veľkej Studenej doliny. Na Veľkú terasu Kostola najľahšie žľabom, ktorý sa tiahne k Bráničke. Ešte predtým než by sme vystúpili do Bráničky, odbočíme z hlavného žľabu doprava vedľajším žliabkom, šikmo na Veľkú terasu Kostola. 30 až 40 min.

Zostup:

Zostup: pozri prístup pod stenu pri popise štítu.