Home      Končistá - 2540 m
Výber steny / Face selection:    W   Ridge  
Popis:

Hrebeň Končistej je pomerne dlhý bočný hrebeň vybiehajúci z Popradského Ľadového štítu na Juh. Od tohoto štítu ho oddeľuje Sedlo pod Drúkom, ktoré je praktickým priechodom spájajúcim Batizovskú a Zlomiskovú dolinu. Hrebeň Končistej rozdeľuje práve tieto dve doliny. Vrcholy hrebeňa tvoria Veža nad Ľadovým plesom, Ihly nad Ľadovým plesom, S a J vrchol Malej Končistej, Kahulská vežička, Prostredná Končistá, Štôlska veža, Severná veža Končistej, S a J vrchol Končistej. Západná strana hrebeňa poskytuje horolezecké možnosti letných i zimných výstupov, jeho pravá časť nad Lúčnym sedlom i možnosti pekných skialpinistických túr.
Celou západnou stenou (od Sedla pod Drúkom až po Lúčne sedlo) asi v polovici jej výšky prebieha tzv. Lávka Končistej (II). Západné úbočie pravej časti hrebeňa Končistej sa rozprestiera sutinovými svahmi už nad Štôlskou dolinou, ktorú od Kotliny Ľadového plesa oddeľuje ľahko priechodné Lúčne sedlo
Lúčne sedlo je široké, mimoriadne rozľahlé sedlo medzi Končistou, jej južným vrcholom a Tupou. Výstupy na sedlo sa konajú v jeho ľavej časti, bezprostredne pod svahmi južného vrcholu Končistej - zo Zlomiskovej doliny , a z Ľadovej kotliny. Možno naň vystúpiť, alebo žľabmi, alebo rebrom medzi nimi. Ľahký prístup je aj zo Sedla pod Ostrvou cez Štôlsku dolinku.
Prístup a Zostup - západná strana: Prístup pod hrebeň: Od Popradského plesa chodníkom cez Zlomiskovú dolinu. Pod terasou Rumanovej dolinky odbočíme doprava k Ľadovému plesu. Jeho severným brehom po balvanoch až na jeho koniec. Podľa vybranej túry pokračujeme buď doľava pozri Východný Železný štít - alebo doprava cez Lúčne sedlo k pravej časti hrebeňa. Zostup z hrebeňa Končistej - viacero možností - hrebeňom (II-III) k najbližšej popísanej ľahšej ceste a dole na Lávku Končistej - ňou doľava alebo doprava.