Home      Kolový štít Malý - 2276 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Malý Kolový štít je prvý nevýrazný vrchol vo východnej postrannej rázscoche vedúcej od Belasej veže smerom k Jastrabej veži. Od Belasej veže ho oddeľuje Belasé sedlo (štrbina), od Kopiniakov Zadná Sklenená štrbina. Jeho 200 metrov vysoká južná stena je častým cieľom horolezcov. Sprava ohraničuje stenu J pilier, ktorý sa lomí v hornej časti do vhĺbenia Zadnej Sklenenej štrbiny ohromnou platňou. Zľava ohraničuje stenu vhĺbenie vedúce do Belasého sedla. Sprava spod Kopiniakov sa tiahne šikmo hore stenou trávnatá rampa končiaca sa v 2/5 výšky steny. (Rampa je vhodná na ústup).
Prístup Do Malej Zmrzlej doliny pozri - Kolový štít.

Zostup:

Zostup: Do Červenej doliny - ľahkým hrebeňom (I-II) do Belasej štrbiny, z nej dole žľabom na stranu Červenej doliny miestami po ľavej strane až do miesta kde vľavo v stene Belasej veže sú trávnaté prerušované pásy, traverz doľava asi 100 metrov do rokliny pod hrebeňom Belasej veže - roklinou do doliny. (I) cca 1,5 hod. Do Malej Zmrzlej doliny - Hrebeňom bez ťažkostí do Zmrzlého sedla a cestou č.1 - dole do doliny (I) cca 1,15 hod.