Home      Kežmarský štít - 2558 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Mohutný vrchol tvoriaci s Lomnickým štítom a Vidlovým hrebeňom pôsobivý uzáver Skalnatej doliny. Na SV ho od Malého Kežmarského štítu delí Horná Kežmarská štrbina. Od hrebeňa Vidiel ho oddeľuje Kežmarská štrbina. Na JV vysiela krátky hrebeň cez Kežmarskú priehybu a nižšie položené Huncovské sedlo na Huncovský štít. Horolezecky je zaujímavá najmä jeho južná stena.

J stena: Asi 550m vysoká stena s tromi mohutnými piliermi. V hornej časti nad prostredným (Birkenmajerovým) pilerom sú markantné strmé platne predelené obrovským kútom. Tieto platne sú cieľom najmä športových lezcov. Sú dostupné rampou z Cmitera (horný kotol Skalnatej doliny pod Vidlovým hrebeňom) (II-III).
Rampa sa tiahne vľavo okolo piliera až na vrchol. Prístup pod J stenu: Od Skalnatého plesa zelenou značkou vedúcou do Lomnického sedla až po 2. serpentínu. Tu chodníčkom traverzujeme doprava trávnaté úbočie do stredu Skalnatej doliny k potoku. Odtiaľ morénovými balvanmi na dno piesčitého Lievikového kotla. Krížom cez neho a šikmo vpravo hore po sutine pod J stenu (45 min.)

Zostup:

Zostup do Huncovského sedla (I) 1,5h. Z vrcholu smerom na JV úbočím so sutinou a balvanmi do Kežmarskej priehyby. Ďalej sutinovým JV hrebeňom, neskôr v jeho ľavom úbočí do Huncovského sedla (30 min.). Zo sedla doprava dole po sutinovom dne na trávnaté rebro. Keď sa rebro strmo láme úzkou lávkou a stienkou, doľava do rokliny a ňou až do Lievikového kotla na dne doliny. Návrat k Skalnatému plesu (30 min.) V športových cestách v platniach, možnosť zlanenia z osadených nitov na stanovištiach a zostup rampou do Cmitera (II-III) .