Home      Kačací Mních - 2190 m
Výber steny / Face selection:    N  
Popis:

Vežou Železnej brány končí S výbežok Hrubej Snežnej kopy tiahnúci sa nad Kačaciu dolinu. Od Hrubej Snežnej kopy ju oddeľuje Železná priehyba. Mohutná S stena je tvorená z dvoch častí a je asi 400 metrov vysoká. Stena, vyrastá zo spoločnej základne, ľavá časť kulminuje ako vrchol Kačacieho Mnícha a pravá ako vrchol Veže Železnej brány. Obidva vrcholy oddeľuje Železná štrbina, z ktorej spadá na dno doliny markantný žľab, tzv. Sawického depresia, vytvárajúc tak prakticky dve samostatné veže. S stena oboch veží poskytuje možnosti aj na letné i na vážne zimné lezenie. Keďže viacero ciest v pravej časti Kačacieho Mnícha končí v Sawického depresii, je možné ich vhodne skombinovať s cestami v stene Veže Železnej brány.
Prístup pod stenu:
1. Z Lysej Poľany: modrou turistickou značkou do Bielovodskej doliny, cez Poľanu pod Vysokou a horolezecké táborisko až k Zelenému Kačaciemu plesu.. Od plesa priamo pod stenu (4 hod.)
2. Od Popradského plesa: neznačkovaným chodníčkom cez Zlomiskovú dolinu okolo Ľadového plesa do Východnej Železnej brány. Zo sedla doprava dole a cez Železné spády ku Zelenému Kačaciemu plesu (3,5 hod.).
Zlanením zo Západnej Železnej brány: Schéma zlanenia
Vlado German pripravil vo VT v r.2017 Zlanenie do Kačacej doliny , za čo mu patrí naša vďaka.
3. Od Velického plesa: zelenou turistickou značkou na Poľský hrebeň. Ďalej modrou značkou dole cez Litvorovú dolinu ku Zelenému Kačaciemu plesu (3 hod.).

Zostup:

Fototopo zostupu

Z vrcholu Kačacieho Mnícha aj Veže nad Železnou bránou doprava do Železnej štrbiny. Ďalej ľahko do kotla pod vrcholovou časťou JV zrázov Veže. Z neho lávkou, prerušovanou na mnohých miestach žliabkami a skalnými výšvihmi. Tesne nad dolinou plytkým žliabkom dole (1 hod, II-III). Potom:
1. Do Bielovodskej doliny: doľava dole Železnými spádmi ku Zelenému Kačaciemu plesu a ďalej turistickou značkou smerom k horolezeckému táborisku.
2. K Popradskému plesu: šikmo doprava hore do Východnej Železnej brány a cez Zlomiskovú dolinu k plesu (2,5 hod.).