Home      Jahňací štít - 2229 m
Výber steny / Face selection:    S  
Popis:

Najvýchodnejší vrchol hlavného hrebeňa VT mimoriadne obľúbený medzi turistami, pretože naň vedie značkovaný chodník. Od Belasej veže ho oddeľuje Kolové sedlo a od blízkeho hrebeňa Belianskych Tatier Kopské sedlo. Na SZ vysiela hrebeň Jahnencov, oddeľujúci Kolovú dolinu od Jahňacieho kotla a Zadných Meďodolov. Na JV vedie pomerne krátky Kozí hreben, v ktorom sa nachádzajú lezecky atraktívne objekty ako Kozia kôpka, Kozí štít a Žeruchove veže.

J stena: Je vysoká asi 180 metrov, pričom jej hornú časť tvoria strmé trávniky. Tvorí uzáver Červenej doliny a horolezci ju pomerne málo navštevujú. Svojim charakterom (trávy, rozlámaná skala) sa viac hodí pre nenáročné zimné lezenie. Treba rátať aj s tým, že miestami sa v stene môžu vyskytnúť úseky s pretekajúcim ľadom po topiacom sa snehu z podvrcholových trávnikov. Lezenie v tejto stene je vhodnou voľbou, ak blízke steny Kozieho štítu a Žeruchových veží sú „obsadené“.

Prístup pod stenu: Od Chaty pri Zelenom plese: žlto značkovaným turistickým chodníkom do Červenej doliny smerom na Jahňací štít. Za Belasým plesom v úseku, kde doposiaľ mierne stúpajúci chodník sa stáva strmším a pokračuje serpentínami hore (reťaze), v príhodnom mieste odbočíme z neho doprava a po suti traverzujeme až pod samotnú stenu (1hod 15 min.).

Zostup:

K Chate pri Zelenom plese: z vrcholu žlto značkovaným turistickým chodníkom cez Kolové sedlo a Červenú dolinu k chate (1 hod. 45 min.).