Home      Gerlachovská veža - 2642 m
Výber steny / Face selection:    E  
Popis:

Najvýraznejšia veža v hrebeni masívu Gerlachovského štítu, oddelená od neho Batizovskou priehybou a od Kotlového štítu - štrbinou Za Kotlovým štítom. Do Batizovskej doliny spadá nevýrazným úbočím, ktoré smeruje do Batizovského žľabu. Do Velickej doliny - Hornej Kvetnice spadá dvoma piliermi, medzi ktorými je výrazné vhĺbenie. Vo vrcholovej časti Gerlachovskej veže sa obidva piliere spájajú. Z opísaných výstupov č.5-7 ide priamo na vrchol iba výstup pravým pilierom (Stanislawského cesta), ostatné vyúsťujú pod vrcholom do žliabku Kienastovej cesty a ňou dosahujú Batizovskú priehybu. Zľava je stena ohraničená Krčmárovým žľabom, sprava systémom žliabkov spadajúcich z Gerlachovského sedla. Stena Gerlachovskej veže je najmohutnejšou časťou celého masívu východnej steny Gerlachu.Pozri tiež V stena Gerlachovského štítu. Prístup pod stenu - turistickým chodníkom zo Sliezského domu smerujúcim na Poľský hrebeň cez Kvetnicu až k Dlhému plesu. Tu odbočíme doľava pod stenu.

Zostup:

Zostup z Gerlachovskej veže - hrebeňom do Batizovskej priehyby(II) ďalej pozri zostupy z Gerlachovského štítu.