Home      Ganek Veľký - 2459 m
Výber steny / Face selection:    SW  
Popis:

V pozadí troch dolín: Rumanovej, Ťažkej (Českej) a Kačacej, kde sa hlavný hrebeň Tatier ostro láme z JZ na JV, sa týči trojvrcholový Veľký Ganek, od neho na SZ Prostredný Ganek, oddelený Prostrednou Gankovou štrbinou a ešte ďalej Malý Ganek, oddelený Malou Gankovou štrbinou. Z Malého Ganku vybieha na S bočný hrebeň cez Kačaciu vežu na Pustú lávku a Pusté veže do Ťažkej (Českej) doliny. Celý masív oddeľuje na JV od Rumanovho štitu Gankova štrbina a na JZ od Vysokej Východné, Prostredné a Západné Rumanovo sedlo. Steny Ganku spadajú kolmo do všetkých troch dolín.
SV stena:
Nádherná je asi 750 metrov vysoká SV stena, ktorá spadá zo všetkých troch vrcholov Ganku k Zelenému plesu v Kačacej doline. Z ľavej strany ju ohraničuje hlboký Stanislawského žlab. Z pravej strany sa tiahne rozvetvujúci Swierzov žlab, ktorý svojimi ramenami hore vyúsťuje do Prostrednej a Malej Gankovej štrbiny. V prostriedku SV steny sa vypína mohutný SV pilier, ktorý spadá z vrcholu Ganku a stráca sa so spominanymi žlabmi asi 150 metrov nad dolinou za platňovitou skalnou kopou, zvanou Gankova kôpka, ktorá má charakter samostatnej veže. Ľavú i pravú časť Gankovej kôpky ohraničujú strmé skalné rokliny, sprava Delová rúra (poľsky Depresja Kupczyka) a zľava Birkenmajerov žlab.
JZ stena:
Masív Ganku spadá na JZ do Rumanovej dolinky dvoma stenami a jedným rebrom: je to sprava široký trojuholník JZ steny Ganku ohraničený z ľavej strany Z rebrom; za ním je komín Prostrednej Gankovej štrbiny, potom rebro Prostredného Ganku, žlab Malej Gankovej štrbiny a zľava JZ stena Malého Ganku. Tieto steny rozdeľuje v dolnej časti široká trávnato-sutinová Rumanova (Gankova) terasa. Tiahne sa od Východného Rumanovho sedla vo výške asi 100 metrov nad dolinou cez JZ steny Ganku a Rumanovho štítu a končí sa v Z žlabe Zlobnej bránky. Spodná čast stien pod terasou je horolezecky bezvýznamná. Opísané výstupy sa začínajú na Rumanovej terase, okrem Z piliera, ktorý sa začína z dna Rumanovej dolinky.
Prístup pod stenu: Od Horského hotela pri Popradskom plese do Zlomiskovej doliny neznačkovanou cestou. Prekročíme potok a riečište a odbočíme v kosodrevine doľava na neznačkovaný chodník. Chodníkom do spomenutej doliny cez dolinný prah na prvú terasu (1 hod.). Ľadový potok sa tu rozlieva na dve časti. Prekročíme obidve ramená a močaristou lúkou pokračujeme asi do polovice. Odtiaľ doľava späť cez potok a šikmo vpravo trávnatým úbočím hore. Chodník sa rozdvojuje (15 min.). Odbočíme doľava na terénnu vyvýšeninu. Medzi skalnými blokmi dosiahneme trávnatý pás, z ktorého šikmo doprava medzi terénnymi vlnami a veľkými balvanmi dosiahneme dno dolnej časti Rumanovej dolinky (30 min.). Pravým okrajom dolinky vystupujeme po sutine popod steny Zlobivej a Rumanovho štítu až k Rumanovmu plesu (30 min.). Od plesa šikmo vľavo hore do žlabu Gankovej štrbiny (Na Terasu Ganku je možné po dobrých stupňoch vystúpiť práve v spádnici tohoto žlabu.). Prekročíme žlab a pokračujúc terasou ďalej na Z popod JZ stenu (30 min.).

Zostup:

Zostup trochu tažký (I), obvyklý zostup 1 hod. Z vrcholu na JV nie príliš ostrým hrebeňom nadol, miestami na strane Rumanovej dolinky (od J) do Gankovej štrbiny (20 min.). Zo štrbiny sutinovým žlabom dole mierne vľavo na sutinovo-trávnatý pás na Rumanovu terasu, ktorá sa tiahne pod stenami Rumanovho štítu a prechádza do masívu Zlobivej. Pásom Južnou lávkou Zlobivej dole až do spádnice Zlobivej, odkiaľ sa doprava nadol tiahne strmý skalný žlab. Týmto žlabom, alebo po okraji po skalách nadol do Rumanovej dolinky (40 min.). Z Rumanovej dolinky po moréne a sutine nadol a cez trávnato-skalný chrbát (viditeľná cestička) do Zlomiskovej doliny a k Popradskému plesu ešte 3/4 hod. Fototopo Zostup / Descent