Home      Galéria Ganku - 2250 m
Výber steny / Face selection:    N   NW  
Popis:

SZ-stena Malého Ganku - Galéria Ganku je sutinová galéria v 2/3 SZ steny Malého Ganku a vyplňuje celú šírku steny. Galéria Ganku je 280 metrov vysoká, kolmá a v hornej časti previsnutá stena. Je považovaná za jednu z najťažších tatranských stien pre svoju odľahlosť a pretože väčšina ciest je vo vyššom stupni obtiažnosti. Ľavá časť steny skôr severnej orientácie až po Klasickú cestu poskytuje aj lezenie ľahšej obtiažnosti, podobne ako pravá časť za Puškášovým pilierom, ktorá je skôr obrátená ku západu. Prístup: Z horolezeckého táboriska v Bielovodskej doline, pri poľane pod Vysokou na S okraj Zmrzlého plesa (1 a 1/2 hod.) Od plesa šikmo doprava hore trávnatým úbočím pod skalný prah, ktorý pretína žľab. Týmto hore do jeho polovice odkiaľ vedie šikmo doprava hore prerušovaná lávka. Lávkou cez trávniky a menšie skalné prahy na obrovské sutinovisko priamo pod SZ stenu do nástupového kotla pod prostriedkom steny (3/4 hod. Celkom 2 a 1/4 hod.) Alternatívny prístup:z Chaty pod Rysmi cez sedlo Váha na sutinovisko pod Galériou Ganku. Nepríjemný sutinový zostup(1 a 1/2 hod.)

Zostup:

1.Zostup SV hrebeňom na Pustú lávku ( II ),najrýchlejší zostup 3/4 hod. Z ľavého SV okraja G.G. spadá doľava SV hrebeň, ktorý delí SV stenu Ganku od SZ steny G.G. Z tohoto okraja Galérie mierne skloneným platňovitým hrebeňom do štrbinky a krátko nato strmým žľabom doprava do V úbočia hrebeňa zo strany Kačacej doliny. Stále rovnobežne pod hrebeňom po trávnatých lávkach dole až do sedielka pod galériou.Zo sedielka prekročíme hrebeň na Z stranu naspäť do Českej doliny a sledujeme šikmo doprava dole lávku smerujúcu k strmému žlabu. Týmto 30 m. dole Odtiaľ vodorovný traverz doprava po lávke pod Kačacou vežou až do Pustej lávky (3/4 hod.) Doľava krátkou sutinovou lávkou a chodníčkom na sutinovisko pod SZ stenou G.G. Z Pustej lávky je možný zostup hlbokým sutinovým žlabom aj na stranu Kačacej doliny k Zelenému K. plesu.(1 hod.)

2. Zostup z Galérie Ganku do Východného Rumanového sedla (II.)(1/2 hod.) je orientačne dosť náročný, lámavé skaly. Z pravého okraja G.G. od západu vedie veľmi nápadný strmý žlab do steny Rumanových sediel. Nad ním sa vypína výrazná Ihla v Malom Ganku. Po skalách trávach a rímsach smerom k Ihle (chodníčkom od tyče smerom k vrcholu Malého Ganku - mužíky) do výraznej trhliny, ktorá spadá zo sedielka za Ihlou. (Bartkova Štrbina - z Galérie ju nevidno). Cez hrebeň a trhlinou po lámavých skalách exponovane nadol na exponovanú policu, ktorou pod Z hrebeňom mierne nadol do Východného Rumanového sedla (1/2 hod.) (Alternatíva: Z chodníčka čo vedie k Bartkovej štrbine 10-12 m dole, Bartkova štrbina je asi 15m nad nami, v stene je osadený veľký oceľový zelený kruh. Zlanenie asi 20m na policu, ktorá vedie doľava popod Ihlu priamo do Východného Rumanového sedla) Zo sedla šikmo vľavo dole do Rumanovej dolinky po jasných hladkých platniach,vodorovne pod Z pilier Veľkého Ganku na terasu Ganku odtiaľ pod sutinovisko v dolinke (1/4 hod.)

Vlado German pripravil vo VT v r.2017 Zlanenie z Galérie Ganku - oboma smermi , za čo mu patrí naša vďaka. Bližšie info na linku.